ГЕОЛОЖКИ ЕКСКУРЗИИ НА БГД


Годишна геоложка екскурзия 2016

Годишната екскурзия на БГД се проведе на 4 и 5 юни 2016 г. по маршрут: София – Велико Търново – Трявна – Габрово – София.  Геоложките наблюдения бяха фокусирани върху стратиграфията и тектониката на Балкана и Предбалкана. Културната програма включваше посещение на историческите забележителности: Крепостта Царевец, Арбанаси, Соколския манастир, Етъра и др.


Годишна геоложка екскурзия 2015

Годишната екскурзия на БГД се проведе на 6 и 7 юни 2015 г. – събота и неделя по маршрут: София – Серес – Алистрати – Сандански – София.  Геоложките наблюдения бяха фокусирани върху високометаморфния комплекс в южната част на Родопския масив и седиментния пълнеж на Струмския грабен. Културната програма включваше посещение на пещерата Алистрати, манастира Св. Йоан (над гр. Серес), и природния феномен „Стобски пирамиди”.


Годишна геоложка екскурзия 2014

Годишната екскурзия на БГД се проведе на 21 и 22 юни 2014 г. по маршрут: София – Сандански – София. Геоложките наблюдения бяха фокусирани върху седиментния пълнеж и подложката на Струмския грабен. Културната програма включваше посещение на природния феномен „Мелнишки пирамиди“, вулкана „Кожух“ и Роженския манастир.


Годишна геоложка екскурзия 2013

Годишната екскурзия на БГД се проведе на 1 и 2 юни 2013 г. – събота и неделя по маршрут: София – Белоградчик – София. Геоложките наблюдения бяха фокусирани върху литологията, стратиграфията и тектониката на Западния Предбалкан и Балкана. Основни гидове бяха Платон Чумаченко, Димитър Тронков, Радослав Наков, Стефан Шанов и Алексей Бендерев. Бяха посетени: стената на язовир „Огоста“ до гр. Монтана, пещерата „Магурата“ със залата с рисунки от праисторически човек, а в град Белоградчик – природният феномен „Белоградчишки скали“, „Белоградчишката крепост“ и Общинският музей с Исторически и Природонаучен отдели. Участниците в екскурзията разполагаха и със свободно време за разглеждане на града.


Годишна геоложка екскурзия 2012

Годишната екскурзия на БГД се проведе на 2и 3 юни 2012 г. – събота и неделя по маршрут: София – Трън – София. Геоложките наблюдения по маршрута бяха в Западното Средногорие и Краището, с основен обект новоустановените златни минерализации, свързани с Руйския плутон (Трънско). Програмата включваше още запознаване с геоложки образци от депото на фирма „Евромакс“, посещение на Трънското ждрело, Гигенския манастир и парка в град Брезник със студения минерален извор „Желязна вода“, а също и наблюдения на поражения от земетресението (2012 г.) в Пернишко.


Годишна геоложка екскурзия 2011

Годишната екскурзия на БГД се проведе на 4 и 5 юни 2011 г. – събота и неделя по маршрут: София – Плевен – София. Геоложките наблюдения по маршрута бяха фокусирани върху тектониката и стратиграфията, нефтогазоносната перспективност и хидрогеологията на карста. Бяха посетени пещерата „Долната дупка“ от Панежкия карстов комплекс, пещерният тунел „Проходна“ и Карлуковското карстово плато. Културната програма включваше посещение на Парк „Кайлъка“ и Парк-музей „Ген. М.Д. Скобелев“ с Панорама „Плевенска епопея – 1877“ в гр. Плевен.


Годишна геоложка екскурзия 2010

На 29 и 30 май 2010 г. се проведе традиционната пролетна екскурзия на БГД с маршрут София – Враца – Вършец (нощувка) – Петрохан – София. Геоложките наблюдения сe фокусираха върху геоложкия строеж, карста и хидрогеологията на Врачанска планина – с посещение на пещерата Леденика, минералните извори при Вършец и геологията и карста на Петроханския проход. Посетени бяха Врачанския исторически музей с известното Рогозенско съкровище, етнографския комплекс във Враца, курорта Вършец и Клисурския манастир.


Годишна геоложка екскурзия 2009

На 6 юни 2009 г се проведе традиционната пролетна екскурзия на БГД с маршрут София – „Елаците” – гр. Етрополе. Посетено беше меднопорфирното находище Елаците, а в свободното време бяха разгледани старата част на гр. Етрополе и Историческият музей. Основни гидове бяха проф. Живко Иванов и доц. Страшимир Страшимиров.


Годишна геоложка екскурзия 2008

На 31 май и 1 юни 2008 г. се проведе традиционната пролетна екскурзия на БГД с маршрут София – „Асарел-Медет” АД – Стрелча – Калугеровски манастир. Посетени бяха действащи и вече иззети находища на Cu и Au-Cu руди в района на Централно Средногорие, а също пегматитови кариери и разкритие на Елшишко-Бошулския плутон. Основни гидове бяха проф. Петко Попов, доц. Страшимир Страшимиров, доц Филип Мачев, ст.н.с. Петър Петров и ст.н.с. Свет Петрусенко.
Присъстващите взеха участие в честването на Празника на розата в гр. Стрелча.


Годишна геоложка екскурзия 2007

На 03 юни 2007 г. (неделя) се проведе традиционната пролетна екскурзия на БГД с маршрут София - Трън и с пикник по ждрелото на р. Ерма. Проведе се наблюдение на триас-долнокредни седиментни комплекси, на горнокредни вулканогенно-седиментни скали от Западното Средногорие със зони на хидротермална промяна в тях, както и на тектонски и геоморфоложки обекти. Бяха посетени културни и исторически обекти. Основни гидове бяха ст. н.с I ст. дгн Пл. Чумаченко и ст. н.с. Д. Тронков.


Годишна геоложка екскурзия 2006

На 03 и 04 юни 2006г. се проведе годишната  геоложка екскурзия по маршрут: София – Челопеч – Хисар – Старосел – Панагюрище – София. Основни пунктове в програмата бяха Челопешкото рудно поле и хисарските минерални извори. Екскурзията се проведе с любезната подкрепа на Челопеч майнинг АД.


Годишна геоложка екскурзия 2005

Екскурзията се организира със съдействието и подкрепата на консорциума "Геокомплекс" ООД.


Годишна геоложка екскурзия 2004

Екскурзията се организира със съдействието и подкрепата на "Болкан минерал енд майниг ООД".