ИНДИВИДУАЛНИ ЧЛЕНОВЕ
НА БЪЛГАРСКОТО ГЕОЛОГИЧЕСКО ДРУЖЕСТВО


Страницата се попълва! Уважаеми колеги, моля да предоставите Вашите данни.
При забелязани неточности или грешки изпращайте забележките си на адрес: etarassova@mail.bg

Броят на членуващите в БГД към 01 юни 2017 г. е 246 души.

А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я

име:
организация:
емайл:
А    
Аглая Тотева Геологически институт, БАН  
Албрехт фон Квадт

IGMR-ETH, Цюрих, Швейцария

 

Александра Маран Стеванович Natural History Museum in Belgrade, Serbia amaran@nhmbeo.rs
Александра Харковска

Геологически институт, БАН

rodopite@gmail.bg

Александър Влахов Геологически институт, БАН a_vlahov@geology.bas.bg
Александър Здравков

Минно-геоложки университет “Св. Иван Рилски”

alex_zdravkov@mgu.bg

Александър Радулов

Геологически институт, БАН

radulov@geology.bas.bg

Алексей Бендерев

Геологически институт, БАН

aleksey@geology.bas.bg

Ангел Кунов

Геологически институт, БАН

angel_kunov@geology.bas.bg

Ангелина Костова ученичка  
Андреа Накова ученичка  
Анета Алексиева

„Болкан минерал енд майнинг” ЕАД

 

Анка Русинова Софийски университет “Св. Климент Охридски”  

Анна Лазарова

Геологически институт, БАН alazarova@geology.bas.bg
Анна Христова „Геоинс Консулт“ ООД

anna.n.hristova@gmail.com

Антоний Панайотов „Геоинс Консулт“ ООД  
Антонио Илиев   antonoi.iliev@gmail.bg
Атанас Хиков

Геологически институт, БАН

ahikov@geology.bas.bg

Атанас Чаталов

Софийски университет “Св. Климент Охридски”

chatalov@gea.uni-sofia.bg

Ахинора Балтакова

Софийски университет “Св. Климент Охридски”, ГГФ

 

Б    
Бануш Банушев

Минно-геоложки университет “Св. Иван Рилски”

banushev@mgu.bg

Биляна Костова

Нов български университет

bkostova@nbu.bg

Божидар Маврудчиев

Софийски университет "Св. Климент Охридски"

 

Бойка Дабовска Геологически институт, БАН  
Бойко Беров

Геологически институт, БАН

b_berov@geology.bas.bg
boyko_berov@yahoo.com

Борис Вълчев

Минно-геоложки университет “Св. Иван Рилски”

b_valchev@mgu.bg

Борислав Барбов

Институт по минералогия и кристалография, БАН

 

Борислав Георгиев Минно-геоложки университет “Св. Иван Рилски” Lemurians1994@yahoo.com
Борислав Каменов

Софийски университет “Св. Климент Охридски”

kamenov@gea.uni-sofia.bg

Боряна Чакалова Геологически институт, БАН  
Боян Ананиев    
В    
Валентин Ганев Институт по минералогия и кристалография, БАН valganev@clmc.bas.bg
Валентин Гроздев

Геологически институт, БАН

val.grozdev@abv.bg

Валентин Николов

Геологически институт, БАН

valn@geology.bas.bg

Валентина Николова Минно-геоложки университет “Св. Иван Рилски” v.nikolova@mgu.bg
Валентина Спасова

Каолин АД

 

Валентина Тачева ученичка  
Валери Сачански

Геологически институт, БАН

v_sachanski@geology.bas.bg

Васил Арнаудов

Геологически институт, БАН

arnaudov@geology.bas.bg

Васил Кьолиев Минно-геоложки университет “Св. Иван Рилски”  
Василка Младенова

Софийски университет “Св. Климент Охридски”

vassilka@gea.uni-sofia.bg

Велика Циова

 

 

Велислав Минев

„Трансминерал“ ЕООД

 

Венелин Велев

Евротест АД

 

Венелин Желев

Минно-геоложки университет “Св. Иван Рилски”

vjjelev@yahoo.com

Венислава Рангеловска Минно-геоложки университет “Св. Иван Рилски”  
Вера Гъбова    
Весела Шанова

 

 

Веселин Василев Вълев

Геокомплекс ООД

 

Веселин Ковачев

Софийски университет “Св. Климент Охридски”

vvk@gea.uni-sofia.bg

Веселин Младенов

Минно-геоложки университет “Св. Иван Рилски”

 

Веселина Накова

Софийски университет “Св. Климент Охридски”

 

Веселина Павлова НИМХ-БАН  
Виктор Спасов

Геологически институт, БАН

 

Виктория Вангелова

Софийски университет "Св. Климент Охридски"

patrikova@yahoo.com

Виктория Попова

Минно-геоложки университет “Св. Иван Рилски”

ru_f@abv.bg

Виолета Стоянова Мондоро    
Виолина Василева Софийски университет “Св. Климент Охридски”  
Владимир Христов

Геологически институт

vhh@geology.bas.bg

Владимир Георгиев Геологически институт vladogeo@geology.bas.bg
Владислав Костов

Институт по минералогия и кристалография, БАН

vkytin@clmc.bas.bg; vkytin@hotmail.com; vkytin@mail.bg

Вяра Стоянова

Софийски университет "Св. Климент Охридски"

 

Г    
Георги Айданлийски Минно-геоложки университет “Св. Иван Рилски”  
Георги Грънчовски

Геологически институт, БАН

 

Георги Иванов Добрев

Геокомплекс ООД

 

Георги Йорданов Консултантска група ГЕА ЕКСПЕРТ, Франция-Канада montreal@gaia-expert.com
Георги Лютов Минно-геоложки университет “Св. Иван Рилски”  
Георги Магаранов „Золото Ресоурсес” ЕООД gmagaranov@yahoo.co.uk
Георги Начев Минно-геоложки университет “Св. Иван Рилски” nachev_georgi@mail.bg
Георги Франгов

ВСУ „Любен каравелов“

office@stiv88.com

Гергана Бакалова

 

 

Гергана Методиева

Минно-геоложки университет “Св. Иван Рилски”

gergana_bm@abv.bg

Д    
Данаил Йовчев

Софийски университет “Св. Климент Охридски”

 

Даниела Антонова

Минно-геоложки университет “Св. Иван Рилски”

geoins@abv.bg

Данко Желев

„Болкан минерал енд майнинг” ЕАД

 

Дария Иванова

Геологически институт, БАН

dariaiv@geology.bas.bg

Деница Апостолова Софийски университет “Св. Климент Охридски”  
Диана Ангелова Софийски университет “Св. Климент Охридски” dia.angelova@gmail.com
Димитър Антонов

Геологически институт, БАН

dimia@geology.bas.bg

Димитър Василев  

vasilevdimitur@gmail.com

Димитър Димитров

Евромакс

d.dimitrov@euromaxresources.com

Димитър Иванов

Институт по Ботаника

 

Димитър Петров

Минно-геоложки университет “Св. Иван Рилски”

 

Димитър Синьовски

Минно-геоложки университет “Св. Иван Рилски”

sinsky@mgu.bg

Димитър Стоянов

ЦЛМК, БАН

 

Димитър Съчков

Минно-геоложки университет “Св. Иван Рилски”

sandman@abv.bg

Димка Синьовска Минно-геоложки университет “Св. Иван Рилски”  
Димчо Евстатиев

Геологически институт, БАН

dimcho_e@geology.bas.bg

Диян Вангелов

Софийски университет “Св. Климент Охридски”

dedo@gea.uni-sofia.bg

Добри Добрев    
Дончо Карастанев Геологически институт, БАН doncho@geology.bas.bg
Дочо Дочев

Софийски университет “Св. Климент Охридски”

dochev@gea.uni-sofia.bg

Е    
Ева Анастасова Институт по минералогия и кристалография, БАН

 

Евгени Плющев  

 

Евгения Кожухарова Геологически институт, БАН

evgkozh@geology.bas.bg

Евгения Тарасова

Институт по минералогия и кристалография, БАН

etarassova@mail.bg

Екатерина Иванова

Софийски университет “Св. Климент Охридски”

e_i_ivanova@abv.bg

Елена Нейкова Софийски университет “Св. Климент Охридски”  
Елена Колева-Рекалова

Геологически институт, БАН

e_koleva@geology.bas.bg

Елена Тачева

ИМК, БАН

tacheva_e@abv.bg

Елеонора Балканска

Софийски университет “Св. Климент Охридски”

balkanska@abv.bg

Елица Илиева

Минно-геоложки университет “Св. Иван Рилски” 

eli@engineer.bg

Елица Стефанова

Геологически институт – БАН

 

Емилия Войнова

"Геокомплекс" ООД

 

Емилия Софиянска
Аристотелев университет, Солун
Aristotle University of Thessaloniki, Greece
eths_n@yahoo.gr
Ж    
Желязко Дамянов

Институт по минералогия и кристалография, БАН

damyanov@clmc.bas.bg; zdamyanov@mail.bg

Живка Янакиева

Национален музей "Земята и хората"

zhivkay@hotmail.com

З    
Здравко Цинцов

Институт по минералогия и кристалография, БАН

ztsintsov@clmc.bas.bg; ztsintsov@mail.bg

Златка Милаковска

Геологически институт, БАН

zlatkam@geology.bas.bg

Златка Чернева-Георгиева

Софийски университет “Св. Климент Охридски”

cherneva@gea.uni-sofia.bg

Златко Касабов Минно-геоложки университет “Св. Иван Рилски” zl_kasabov@abv.bg
Зоран Стеванович Faculty of Mining&Geology, University of Belgrade, Serbia zstev_2000@yahoo.co.uk
И    
Ивайло Иванов

УАСГ, катедра „Геотехника“

bulgeo@dir.bg

Иван Бедринов ДСО „Редки метали“  
Иван Загорчев

Геологически институт, БАН

i_zagorchev@geology.bas.bg

Иван Димитров Иванов

Минно-геоложки университет “Св. Иван Рилски”

geolkob@geology.bas.bg

Иванка Пашова Минно-геоложки университет “Св. Иван Рилски” Vanqpashovaa@abv.bg
Илия Бручев

Геологически институт, БАН

iliabrouchev@geology.bas.bg

Ирен Илиева

Геомаринцентър

aleksey@geology.bas.bg

Ирена Костова

Софийски университет „Св. Климент Охридски“

irenko@gea.uni-sofia.bg

Ирена Пейчева

Геологически институт – БАН

irena_peytcheva@yahoo.com; peytcheva@erdw.ethz.ch

Ирина Московска Софийски университет „Св. Климент Охридски“ irina@gea.uni-sofia.bg
Й    
Йордан Кортенски

Минно-геоложки университет „Св. Иван Рилски“

jordan_kortenski@hotmail.com

Йордан Евлогиев Геологически институт, БАН  
Йорданка Донкова Геологически институт, БАН  
Йорданка Мадина Минно-геоложки университет „Св. Иван Рилски“  
Йоцо Янев

Геологически институт, БАН

yotzo@geology.bas.bg

К    
Калин Русков

Минно-геоложки университет „Св. Иван Рилски“

rouskov@mgu.bg

Калин Викторов Найденов

Геологичиски Институт

k.naidenov@gmail.com

Камен Богданов

Софийски университет “Св. Климент Охридски”

kamen@gea.uni-sofia.bg

Камен Попов

Минно-геоложки университет “Св. Иван Рилски”

kpopov@mgu.bg

Катя Василева

Минно-геоложки университет “Св. Иван Рилски”

yazoo_bg@abv.bg

Константин Костов

Геологически институт, БАН

kskostov@geology.bas.bg

Красимира Кършева

Минно-геоложки университет „Св. Иван Рилски”

kkursheva@gmail.com

Красимира Русева

Институт по океанология, БАН (гр. Варна); тел. 052/370 486

margeo@io-bas.bg

Кристалина Стойкова

Геологически институт, БАН

stoykova@geology.bas.bg

Кристина Костова студентка НБУ  
Кръсто Димитров Институт по минералогия и кристалография, БАН  
Л    
Лазар Беров

Минно-геоложки университет “Св. Иван Рилски”

lasar.berov@abv.bg

Лариса Нешева

Национален музей “Земята и хората”

larisanesheva@abv.bg

Ласло Клайн

Софийски университет “Св. Климент Охридски”

laslo@gea.uni-sofia.bg

Любомир Методиев

Геологически институт, БАН

lubo@geology.bas.bg

Любомир Михайлов Минно-геоложки университет “Св. Иван Рилски” lyubomihaylov@abv.bg
Любомира Мачева

Институт по минералогия и кристалография, БАН

lu_macheva@dir.bg; lub_macheva@hotmail.com

Людмила Петрунова

Геологически институт, БАН

l_pet@geology.bas.bg

М    
Магдалена Каракушева

Минно-геоложки университет “Св. Иван Рилски”

 

Маргарита Плачкова

МОСВ

m.plachkova@moew.government.bg

Мариана Иванова

Минно-геоложки университет “Св. Иван Рилски”

 

Мариана Йосифова Геологически институт, БАН  
Мариана Трифонова

„Болкан минерал енд майнинг” ЕАД

 

Марин Иванов

Софийски университет “Св. Климент Охридски”

 

Мария Сугарева Софийски университет “Св. Климент Охридски”  
Марлена Янева

Геологически институт, БАН

marlena@geology.bas.bg

Матей Минев ученик  
Мая Григорова Минно-геоложки университет “Св. Иван Рилски”

maya_mgu@abv.bg

Милен Кадийски

Институт по минералогия и кристалография, БАН

milenchoo@mail.bg; milenchoo@hotmail.com

Милена Вецева Софийски университет “Св. Климент Охридски”  
Милена Георгиева

Софийски университет “Св. Климент Охридски”

 

Милена Христова

Национален музей „Земята и хората“

 

Минка Ананиева    
Мирослав Йорданов

Изследователска и Консултантска Група ГЕЯ ЕКСПЕРТ

manager@gaia-expert.com;
head@gaia-expert.com

Милослав Кацаров

МИЕТ

 

Милорад Вацев Минно-геоложки университет „Св. Иван Рилски“  
Мирослав Кръстанов Геологически институт, БАН miroivanov@mail.bg
Мирослава Павлова Софийски университет “Св. Климент Охридски” miroslawa_pawlowa@hotmail.com
Митко Паскалев

Геологически институт, БАН

mpascal@geology.bas.bg

Митко Попов

Геологически институт, БАН

mpopov@geology.bas.bg
mitkopopov@abv.bg

Михаил Дойнов

ЛУКОЙЛ Нефтохим АД

mihaildoy@abv.bg

Михаил Тарасов

ИМК, БАН

mptarassov@clmc.bas.bg; mptarass@dir.bg

Момчил Дюлгеров

Софийски университет “Св. Климент Охридски”

momchil@gea.uni-sofia.bg
Н    
Надежда Атанасова Минно-геоложки университет “Св. Иван Рилски”  
Надежда Велинова

Геологически институт, БАН

nvel@geology.bas.bg

Надя Огнянова

Геологически институт, БАН

nognjan@geology.bas.bg

Наталия Костова

 

 

Невен Георгиев

Софийски университет “Св. Климент Охридски”

 

Ненко Темелaкиев Минно-геоложки университет “Св. Иван Рилски” nenkotemelakiev@abv.bg
Никола Ботушаров Софийски университет “Св. Климент Охридски” botnd@gea.uni-sofia.bg
Никола Зидаров

Институт по минералогия и кристалография, БАН

nzidarov@clmc.bas.bg; nzidarov@interbgc.com

Никола Колев

Минно-геоложки университет “Св. Иван Рилски”

grebeca1@gmail.com

Николай Бонев Софийски университет “Св. Климент Охридски”  
Николай Господинов

РМ Тополовград

 

Николай Господинов Софийски университет “Св. Климент Охридски”  
Николай Куманов Кирилов
Минно-геоложки университет “Св. Иван Рилски” nikiki@mgu.bg

Николай Стоянов

Геологически институт, БАН  
Николай Христов

“Овергаз Инк.” АД

nikolai_hristov@overgas.bg

Нина Ламбева

   
О    
Огнян Петров

Институт по минералогия и кристалография, БАН

opetrov@dir.bg

Олег Витов

Институт по минералогия и кристалография, БАН

vitov@clmc.bas.bg; vitov@abv.bg

Орлин Димитров

Институт по океанология, БАН (гр. Варна); тел. 052/370 486

ovdimitrov@io-bas.bg; ovdimitrov@gmail.com

П    
Петко Петров

Национален музей "Земята и хората"

petkopet@abv.bg

Петър Гергинов Геологически институт, БАН p.gerginov@mail.bg
Петър Петров

Минно-геоложки университет “Св. Иван Рилски”

ppetrov@mgu.bg

Петьо Филипов Геологически институт, БАН p_philipov@geology.bas.bg
Петя И. Иванова

Институт по минералогия и кристалография, БАН

petia_clmc@dir.bg

Пламен Иванов

Геологически институт, БАН

plivanov62@geology.bas.bg

Платон Чумаченко

Геологически институт, БАН

 

Полина Павлишина

Софийски университет “Св. Климент Охридски”

polina@gea.uni-sofia.bg

Р    
Ради Радичев

Минно-геоложки университет “Св. Иван Рилски”

radirad@mgu.bg

Радослав Наков

Геологически институт, БАН

radnac@geology.bas.bg

Радостин Паздеров

Минно-геоложки университет “Св. Иван Рилски”

rpazderov@abv.bg

Радостина Атанасова Геологически институт, БАН radi@geology.bas.bg
Радостина Ризова Минно-геоложки университет “Св. Иван Рилски” Radost_Rizova@abv.bg
Ралица Събева

Софийски университет “Св. Климент Охридски”, ГГФ

 

Росен Недялков

Софийски университет “Св. Климент Охридски”

rned@gea.uni-sofia.bg

Росица Иванова Геологически институт, БАН rossiv@geology.bas.bg
Росица Кендерова

Софийски университет “Св. Климент Охридски”

 

Росица Николова Институт по минералогия и кристалография, БАН rosica.pn@clmc.bas.bg
Росица Титоренкова

Институт по минералогия и кристалография, БАН

rosititorenkova@dir.bg

Румените Юруков студент в Минно-геоложки университет “Св. Иван Рилски”  
Руслан Костов

Минно-геоложки университет “Св. Иван Рилски”

rikostov@mgu.bg

С    
Светла Енчева

Национален музей “Земята и хората”

sencheva@abv.bg

Свилен Гечев

Институт по минералогия и кристалография, БАН

svilen.gechev@yahoo.com

Сергей Добрев

Минно-геоложки университет “Св. Иван Рилски”

sergey@mgu.bg

Силвестър Кънев Софийски университет “Св. Климент Охридски”  
Силвия Петрова

Геологически институт, БАН

silvia_p@geology.bas.bg

Силвия Чавдарова Софийски университет “Св. Климент Охридски”  
Славейко Цонев Геоложки проучвания  
Соня Стоянова Софийски университет “Св. Климент Охридски”  
Стаменка Милошева

Геологически институт, БАН

 

Станислав Василев

Институт по минералогия и кристалография, БАН

vassilev_stan@yahoo.com; vassilev_stan@clmc.bas.bg

Станислав Стойков Минно-геоложки университет “Св. Иван Рилски”  
Стефан Бърдаров

„Нефт и газ“, Варна

 

Стефан Велев
Софийски университет “Св. Климент Охридски”, ГГФ  
Стефан Франгов „СТИВ 88“ office@stiv88.com
Стефан Шанов

Геологически институт, БАН

s_shanov@geology.bas.bg

Стефка Денчева Софийски университет “Св. Климент Охридски”, ГГФ  
Стефка Приставова

Минно-геоложки университет “Св. Иван Рилски”

stprist@mgu.bg

Стоян Георгиев

Геологически институт, БАН

stoyang@geology.bas.bg

Стоян Иванов Саров

Геокомплекс ООД

 

Стоян Танациев

Минно-геоложки университет “Св. Иван Рилски”

 

Страшимир Страшимиров

Минно-геоложки университет “Св. Иван Рилски”

sbs@mgu.bg

Т    
Теменужка Пинджурова Рексимсеиз ООД pindzhurova@mail.bg
Тодор Николов

Геологически институт, БАН

tnikolov@geology.bas.bg

Тотка Тодорова

Институт по минералогия и кристалография, БАН  
Ф    
Филип Мачев

Софийски университет “Св. Климент Охридски”

machev@gea.uni-sofia.bg

Х    
Христина Василева

Институт по минералогия и кристалография, БАН

ch_vassileva@clmc.bas.bg; ch_vassileva@yahoo.com

Христо Дабовски

Геологически институт, БАН

cndab_h@geology.bas.bg

Христо Димитров

Минно-геоложки университет „Св. Иван Рилски“

hristo_dimitrov@mgu.bg

Ц    
Цанко Плачков „Цанко Плачков“ ЕТ

et_tsp@abv.bg

Цвета Станимирова Софийски университет “Св. Климент Охридски” tsveta@stanimirova.net
Цветана Петкова Минно-геоложки университет „Св. Иван Рилски“

cvete_petkova@abv.bg

Цветелина Горинова Софийски университет “Св. Климент Охридски”, ГГФ  
Ч    
Чавдар Начев
Национален музей "Земята и хората"

ch.nachev@hotmail.com

Я    
Явор Шопов

Софийски университет “Св. Климент Охридски” 

 

Яна Цветанова

Институт по минералогия и кристалография, БАН

yana_tz@mail.bg

Янко Герджиков

Софийски университет “Св. Климент Охридски” 

janko@gea.uni-sofia.bg