ИНДИВИДУАЛНИ ЧЛЕНОВЕ
НА БЪЛГАРСКОТО ГЕОЛОГИЧЕСКО ДРУЖЕСТВО


Страницата се попълва! Уважаеми колеги, моля да предоставите Вашите данни.
При забелязани неточности или грешки изпращайте забележките си на адрес: etarassova@mail.bg

Броят на членуващите в БГД към 01 март 2017 г. е 358 души.

А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я

име:
организация:
емайл:
А    
Аглая Тотева Геологически институт, БАН  
Албрехт фон Квадт

IGMR-ETH, Цюрих, Швейцария

 

Александра Маран Стеванович Natural History Museum in Belgrade, Serbia amaran@nhmbeo.rs
Александра Харковска

Геологически институт, БАН

rodopite@gmail.bg

Александър Влахов Геологически институт, БАН a_vlahov@geology.bas.bg
Александър Здравков

Минно-геоложки университет “Св. Иван Рилски”

alex_zdravkov@mgu.bg

Александър Кунов

Институт по геология и палеонтология, гр. Базел, Швейцария

a.kounov@unibas.ch

Александър Радулов

Геологически институт, БАН

radulov@geology.bas.bg

Александър Сарафов

Софийски университет “Св. Климент Охридски”

 

Алексей Бендерев

Геологически институт, БАН

aleksey@geology.bas.bg

Алексей Жалов

Българска Федерация по Спелеология

alex@speleo-bg.com

Ангел Кунов

Геологически институт, БАН

angel_kunov@geology.bas.bg

Ангелина Костова ученичка  
Анета Алексиева

„Болкан минерал енд майнинг” ЕАД

 

Анка Русинова Софийски университет “Св. Климент Охридски”  

Анна Лазарова

Геологически институт, БАН alazarova@geology.bas.bg
Анна Христова „Геоинс Консулт“ ООД

anna.n.hristova@gmail.com

Антоанета Маринова

Софийски университет “Св. Климент Охридски”, ГГФ

 

Антоний Панайотов „Геоинс Консулт“ ООД  
Антонио Илиев   antonoi.iliev@gmail.bg
Аня Костова

 

 

Атанас Хиков

Геологически институт, БАН

ahikov@geology.bas.bg

Атанас Чаталов

Софийски университет “Св. Климент Охридски”

chatalov@gea.uni-sofia.bg

Ахинора Балтакова

Софийски университет “Св. Климент Охридски”, ГГФ

 

Б    
Бануш Банушев

Минно-геоложки университет “Св. Иван Рилски”

banushev@mgu.bg

Биляна Костова

Нов български университет

bkostova@nbu.bg

Благой Благоев

„Експлоратор“

explorator@abv.bg

Божидар Маврудчиев

Софийски университет "Св. Климент Охридски"

 

Бойка Дабовска Геологически институт, БАН  
Бойко Беров

Геологически институт, БАН

b_berov@geology.bas.bg
boyko_berov@yahoo.com

Бойко Рангелов

Геофизичен институт към БАН

 

Борис Божков

Софийски университет "Св. Климент Охридски"

 

Борис Вълчев

Минно-геоложки университет “Св. Иван Рилски”

b_valchev@mgu.bg

Борислав Барбов

Институт по минералогия и кристалография, БАН

 

Борислав Георгиев Минно-геоложки университет “Св. Иван Рилски” Lemurians1994@yahoo.com
Борислав Каменов

Софийски университет “Св. Климент Охридски”

kamenov@gea.uni-sofia.bg

В    
Валентин Владимиров

Софийски университет “Св. Климент Охридски”

valentin@gea.uni-sofia.bg

Валентин Ганев Институт по минералогия и кристалография, БАН valganev@clmc.bas.bg
Валентин Гроздев

Геологически институт, БАН

val.grozdev@abv.bg

Валентин Николов

Геологически институт, БАН

valn@geology.bas.bg

Валентина Даракчиева

Институт по минералогия и кристалография, БАН

 

Валентина Николова Минно-геоложки университет “Св. Иван Рилски” v.nikolova@mgu.bg
Валентина Спасова

Каолин АД

 

Валентина Тачева ученичка  
Валери Сачански

Геологически институт, БАН

v_sachanski@geology.bas.bg

Васил Арнаудов

Геологически институт, БАН

arnaudov@geology.bas.bg

Васил Захариев Минно-геоложки университет “Св. Иван Рилски”

vassil_zahariev@abv.bg

Васил Кьолиев Минно-геоложки университет “Св. Иван Рилски”  
Василка Младенова

Софийски университет “Св. Климент Охридски”

vassilka@gea.uni-sofia.bg

Велика Циова

 

 

Велислав Минев

„Трансминерал“ ЕООД

 

Венелин Велев

Евротест АД

 

Венелин Желев

Минно-геоложки университет “Св. Иван Рилски”

vjjelev@yahoo.com

Венислава Рангеловска Минно-геоложки университет “Св. Иван Рилски”  
Венцислав Стоилов

 

 

Весела Шанова

 

 

Веселин Василев Вълев

Геокомплекс ООД

 

Веселин Ковачев

Софийски университет “Св. Климент Охридски”

vvk@gea.uni-sofia.bg

Веселин Младенов

Минно-геоложки университет “Св. Иван Рилски”

 

Веселин Пейчев

Институт по океанология, БАН (гр. Варна); тел. 052/370 486

margeo@io-bas.bg

Веселина Накова

Софийски университет “Св. Климент Охридски”

 

Веселина Павлова НИМХ-БАН  
Виктор Иванов

Софийски университет “Св. Климент Охридски”

 

Виктор Спасов

Геологически институт, БАН

 

Виктория Вангелова

Софийски университет "Св. Климент Охридски"

patrikova@yahoo.com

Виктория Попова

Минно-геоложки университет “Св. Иван Рилски”

ru_f@abv.bg

Виолета Стоянова Мондоро    
Виолина Василева Софийски университет “Св. Климент Охридски”  
Владимир Христов

Геологически институт

vhh@geology.bas.bg

Владимир Георгиев Геологически институт vladogeo@geology.bas.bg
Владислав Костов

Институт по минералогия и кристалография, БАН

vkytin@clmc.bas.bg; vkytin@hotmail.com; vkytin@mail.bg

Володя Янков

   
Вяра Стоянова

Софийски университет "Св. Климент Охридски"

 

Г    
Георги Айданлийски Минно-геоложки университет “Св. Иван Рилски”  
Георги Грънчовски

Геологически институт, БАН

 

Георги Димов Георгиев

“Овергаз Инк.” АД

georgi_dimov@overgas.bg

Георги Иванов Добрев

Геокомплекс ООД

 

Георги Иванов „Челопеч-Майнинг” ЕАД  
Георги Йорданов Консултантска група ГЕА ЕКСПЕРТ, Франция-Канада montreal@gaia-expert.com
Георги Лютов Минно-геоложки университет “Св. Иван Рилски”  
Георги Магаранов „Золото Ресоурсес” ЕООД gmagaranov@yahoo.co.uk
Георги Начев Минно-геоложки университет “Св. Иван Рилски” nachev_georgi@mail.bg
Георги Пашов Национален музей „Земята и хората“  
Георги Франгов

ВСУ „Любен каравелов“

office@stiv88.com

Гергана Бакалова

 

 

Гергана Лаптева

Софийски университет “Св. Климент Охридски”

 

Гергана Методиева

Минно-геоложки университет “Св. Иван Рилски”

gergana_bm@abv.bg

Господин Рангелов

Геофизичен институт към БАН

 

Д    
Данаил Йовчев

Софийски университет “Св. Климент Охридски”

 

Даниел Маринов

 

 

Даниела Антонова

Минно-геоложки университет “Св. Иван Рилски”

geoins@abv.bg

Даниела Николова Минно-геоложки университет “Св. Иван Рилски”  
Данко Желев

„Болкан минерал енд майнинг” ЕАД

 

Дария Иванова

Геологически институт, БАН

dariaiv@geology.bas.bg

Деница Апостолова Софийски университет “Св. Климент Охридски”  
Деница Николчова Софийски университет “Св. Климент Охридски”  
Десислава Делибалтова

Национален музей “Земята и хората”

ddelibaltova@abv.bg

Диана Ангелова Софийски университет “Св. Климент Охридски” dia.angelova@gmail.com
Димитър Антонов

Геологически институт, БАН

dimia@geology.bas.bg

Димитър Василев  

vasilevdimitur@gmail.com

Димитър Димитров

Евромакс

d.dimitrov@euromaxresources.com

Димитър Димитров

Институт по океанология, БАН (гр. Варна); тел. 052/370 486

margeo@io-bas.bg

Димитър Иванов

Институт по Ботаника

 

Димитър Иванов

Софийски университет “Св. Климент Охридски”, ГГФ

 

Димитър Кренчев

Софийски университет “Св. Климент Охридски”, ГГФ

 

Димитър Петров

Минно-геоложки университет “Св. Иван Рилски”

 

Димитър Синьовски

Минно-геоложки университет “Св. Иван Рилски”

sinsky@mgu.bg

Димитър Стоянов

ЦЛМК, БАН

 

Димитър Съчков

Минно-геоложки университет “Св. Иван Рилски”

sandman@abv.bg

Димитър Тронков

 

 

Димка Синьовска Минно-геоложки университет “Св. Иван Рилски”  
Димчо Евстатиев

Геологически институт, БАН

dimcho_e@geology.bas.bg

Диян Вангелов

Софийски университет “Св. Климент Охридски”

dedo@gea.uni-sofia.bg

Добри Добрев    
Добрин Николаев Николов

Геокомплекс ООД

 

Добринка Ставракиева

Химико-технологичен и металургичен университет

 

Добромир Гроздев Технически университет - Варна dobgro@abv.bg
Дончо Карастанев Геологически институт, БАН doncho@geology.bas.bg
Дора Михайлова-Делчева

Геологически институт, БАН

 

Дочо Дочев

Софийски университет “Св. Климент Охридски”

dochev@gea.uni-sofia.bg

Драгомир Господинов

Геофизичен институт, БАН

drago_pld@yahoo.com

Е    
Ева Атанасова Минно-геоложки университет “Св. Иван Рилски” 

Ratamahatta_69@abv.bg

Евгени Плющев  

 

Евгения Кожухарова Геологически институт, БАН

evgkozh@geology.bas.bg

Евгения Тарасова

Институт по минералогия и кристалография, БАН

etarassova@mail.bg

Едуард Монро

Софийски университет “Св. Климент Охридски”

 

Екатерина Иванова

Софийски университет “Св. Климент Охридски”

e_i_ivanova@abv.bg

Елена Нейкова Софийски университет “Св. Климент Охридски”  
Елена Исаева Софийски университет “Св. Климент Охридски”  
Елена Колева-Рекалова

Геологически институт, БАН

e_koleva@geology.bas.bg

Елена Стоянова

Софийски университет “Св. Климент Охридски”

 

Елена Тачева

ИМК, БАН

tacheva_e@abv.bg

Елеонора Балканска

Софийски университет “Св. Климент Охридски”

balkanska@abv.bg

Елица Илиева

Минно-геоложки университет “Св. Иван Рилски” 

eli@engineer.bg

Елица Стефанова

Геологически институт – БАН

 

Елка Чокова

Дънди Прешъс Металс Челопеч ЕАД

Elka.Chokova@Dundeeprecious.com

Емилия Войнова

"Геокомплекс" ООД

 

Емилия Раева

Минно-геоложки университет “Св. Иван Рилски”

 

Емилия Софиянска
Аристотелев университет, Солун
Aristotle University of Thessaloniki, Greece
eths_n@yahoo.gr
Ж    
Желязко Дамянов

Институт по минералогия и кристалография, БАН

damyanov@clmc.bas.bg; zdamyanov@mail.bg

Живка Тодорова CNSys Plc  
Живка Янакиева

Национален музей "Земята и хората"

zhivkay@hotmail.com

З    
Здравко Цинцов

Институт по минералогия и кристалография, БАН

ztsintsov@clmc.bas.bg; ztsintsov@mail.bg

Злати Златев

 

 

Златка Милаковска

Геологически институт, БАН

zlatkam@geology.bas.bg

Златка Чернева-Георгиева

Софийски университет “Св. Климент Охридски”

cherneva@gea.uni-sofia.bg

Златко Касабов Минно-геоложки университет “Св. Иван Рилски” zl_kasabov@abv.bg
Зоран Стеванович Faculty of Mining&Geology, University of Belgrade, Serbia zstev_2000@yahoo.co.uk
И    
Ива Митева студентка в Минно-геоложки университет “Св. Иван Рилски”  
Ивайло Златков

Минно-геоложки университет “Св. Иван Рилски”

ivo.zlatkov@gmail.com

Ивайло Иванов

УАСГ, катедра „Геотехника“

bulgeo@dir.bg

Ивайло Сергеев

Софийски университет “Св. Климент Охридски”, ГГФ

 

Иван Бедринов ДСО „Редки метали“  
Иван Дончев Институт по минералогия и кристалография, БАН idonchev@clmc.bas.bg
Иван Загорчев

Геологически институт, БАН

i_zagorchev@geology.bas.bg

Иван Димитров Иванов

Минно-геоложки университет “Св. Иван Рилски”

geolkob@geology.bas.bg

Иван М. Иванов

Геологически институт, БАН

 
Иван Иванов

Софийски университет "Св. Климент Охридски"

 
Иван Искренов Софийски университет “Св. Климент Охридски”, ГГФ, студент  
Иван Маринов Минно-геоложки университет “Св. Иван Рилски”  
Иван Начев

 

 

Иван Пандурски

Институт по Зоология

 

Иван Петров

Геологически институт, БАН,

 

Иванка Пашова Минно-геоложки университет “Св. Иван Рилски” Vanqpashovaa@abv.bg

Ивац Георгиев

   
Игор Климов

„Болкан минерал енд майнинг” ЕАД

 

Илия Бручев

Геологически институт, БАН

iliabrouchev@geology.bas.bg

Илия Йотов

Геологически институт, БАН

i_yotov@geology.bas.bg

Илия Хаджипетков Софийски университет "Св. Климент Охридски", ИФ  
Инна Димитрова Софийски университет “Св. Климент Охридски” kisea91@mail.ru
Ирен Илиева

Геомаринцентър

aleksey@geology.bas.bg

Ирена Иванова

Софийски университет "Св. Климент Охридски"

 

Ирена Костова

Софийски университет "Св. Климент Охридски"

irenko@gea.uni-sofia.bg

Ирена Пейчева

Геологически институт – БАН

irena_peytcheva@yahoo.com; peytcheva@erdw.ethz.ch

Ирина Московска Софийски университет "Св. Климент Охридски" irina@gea.uni-sofia.bg
Искра Лакова

Геологически институт – БАН

lakova@geology.bas.bg

Искра Пироева

Институт по минералогия и кристалография, БАН

 

Й    
Йордан Кортенски

Минно-геоложки университет “Св. Иван Рилски”

jordan_kortenski@hotmail.com

Йордан Евлогиев Геологически институт – БАН  
Йоцо Янев

Геологически институт – БАН

yotzo@geology.bas.bg

К    
Калин Русков

Минно-геоложки университет “Св. Иван Рилски”

rouskov@mgu.bg

Калинка Маркова

Софийски университет “Св. Климент Охридски”

markova@gea.uni-sofia.bg

Калин Викторов Найденов

Геологичиски Институт

k.naidenov@gmail.com

Камелия Янкова

Минно-геоложки университет “Св. Иван Рилски”

 

Камен Богданов

Софийски университет “Св. Климент Охридски”

kamen@gea.uni-sofia.bg

Камен Попов

Минно-геоложки университет “Св. Иван Рилски”

kpopov@mgu.bg

Катя Василева

МГУ “Св. Иван Рилски”

yazoo_bg@abv.bg

Кирил Ангелов

Минно-геоложки университет “Св. Иван Рилски”

 

Клара Бояджиева

Геологически институт, БАН

klaratb@geology.bas.bg

Константин Костов

Геологически институт, БАН

kskostov@geology.bas.bg

Константин Спасов

 

 

Красимира Кършева

Минно-геоложки университет „Св. Иван Рилски”

kkursheva@gmail.com

Красимира Русева

Институт по океанология, БАН (гр. Варна); тел. 052/370 486

margeo@io-bas.bg

Кристалина Стойкова

Геологически институт, БАН

stoykova@geology.bas.bg

Кристина Костова студентка НБУ  
Кръсто Димитров Институт по минералогия и кристалография, БАН  
Л    
Лазар Беров

Минно-геоложки университет “Св. Иван Рилски”

lasar.berov@abv.bg

Лариса Нешева

Национален музей “Земята и хората”

larisanesheva@abv.bg

Ласло Клайн

Софийски университет “Св. Климент Охридски”

laslo@gea.uni-sofia.bg

Лилия Цветанова

Институт по минералогия и кристалография, БАН  
Лора Биджова
Софийски университет “Св. Климент Охридски”  
Любомир Методиев

Геологически институт, БАН

lubo@geology.bas.bg

Любомир Михайлов Минно-геоложки университет “Св. Иван Рилски” lyubomihaylov@abv.bg
Любомира Мачева

Институт по минералогия и кристалография, БАН

lu_macheva@dir.bg; lub_macheva@hotmail.com

Людмил Грозданов

Геологически институт, БАН

 

Людмил Филипов

 

 

Людмила Петрунова

Геологически институт, БАН

l_pet@geology.bas.bg

М    
Магдалена Каракушева

Минно-геоложки университет “Св. Иван Рилски”

 

Мадлен Гюрова

   
Манол Антонов

Минно-геоложки университет “Св. Иван Рилски”

msantonov@mgu.bg

Маргарита Крумова

Евромакс ЕООД

m.krumova@euromaxresources.com

Маргарита Плачкова

МОСВ

m.plachkova@moew.government.bg

Мариана Иванова

Минно-геоложки университет “Св. Иван Рилски”

 

Мариана Йосифова Геологически институт, БАН  
Мариана Трифонова

„Болкан минерал енд майнинг” ЕАД

 

Марин Иванов

Софийски университет “Св. Климент Охридски”

 

Мария Сугарева Софийски университет “Св. Климент Охридски”  
Марлена Янева

Геологически институт, БАН

marlena@geology.bas.bg

Мартин Толев Минно-геоложки университет “Св. Иван Рилски”  
Матей Минев ученик  
Мая Горанова Минно-геоложки университет “Св. Иван Рилски”  
Мая Григорова Минно-геоложки университет “Св. Иван Рилски”

maya_mgu@abv.bg

Миглена Григорова „Челопеч-Майнинг” ЕАД  
Милан Ичев

Геологически институт, БАН

michev@geology.bas.bg

Милан Миланов

 

 

Милен Кадийски

Институт по минералогия и кристалография, БАН

milenchoo@mail.bg; milenchoo@hotmail.com

Милена Вецева Софийски университет “Св. Климент Охридски”  
Милена Георгиева

Софийски университет “Св. Климент Охридски”

 

Милена Христова

Национален музей „Земята и хората“

 

Миолена Тодорова

 

 

Мирослав Йорданов

Изследователска и Консултантска Група ГЕЯ ЕКСПЕРТ

manager@gaia-expert.com;
head@gaia-expert.com

Милослав Кацаров

МИЕТ

 

Мирослав Кръстанов Геологически институт, БАН miroivanov@mail.bg
Мирослава Павлова Софийски университет “Св. Климент Охридски” miroslawa_pawlowa@hotmail.com
Митко Паскалев

Геологически институт, БАН

mpascal@geology.bas.bg

Митко Попов

Геологически институт, БАН

mpopov@geology.bas.bg
mitkopopov@abv.bg

Михаел Мушков Софийски университет “Св. Климент Охридски” m_mushkov@abv.bg
Михаил Дойнов

ЛУКОЙЛ Нефтохим АД

mihaildoy@abv.bg

Михаил Малеев

Национален музей “Земята и хората”

maleevm@abv.bg

Михаил Тарасов

ИМК, БАН

mptarassov@clmc.bas.bg; mptarass@dir.bg

Момчил Дюлгеров

Софийски университет “Св. Климент Охридски”

momchil@gea.uni-sofia.bg
Н    
Надежда Велинова

Геологически институт, БАН

nvel@geology.bas.bg

Надя Огнянова

Геологически институт, БАН

nognjan@geology.bas.bg

Наталия Живкова

Софийски университет “Св. Климент Охридски”

 

Наталия Костова

 

 

Невен Георгиев

Софийски университет “Св. Климент Охридски”

 

Ненко Темелaкиев Минно-геоложки университет “Св. Иван Рилски” nenkotemelakiev@abv.bg
Никола Ботушаров Софийски университет “Св. Климент Охридски” botnd@gea.uni-sofia.bg
Никола Зидаров

Институт по минералогия и кристалография, БАН

nzidarov@clmc.bas.bg; nzidarov@interbgc.com

Никола Колев

Минно-геоложки университет “Св. Иван Рилски”

grebeca1@gmail.com

Николай Бонев Софийски университет “Св. Климент Охридски”  
Николай Господинов

РМ Тополовград

 

Николай Господинов Софийски университет “Св. Климент Охридски”  
Николай Добрев

Геологически институт, БАН

ndd@geology.bas.bg
Николай Куманов Кирилов
Минно-геоложки университет “Св. Иван Рилски” nikiki@mgu.bg
Николай Мирчов

„Болкан минерал енд майнинг” ЕАД

 

Николай Петров

Геологически институт, БАН

 

Николай Симонски

 „Челопеч-Майнинг” ЕАД

 

Николай Стоянов

Геологически институт, БАН  
Николай Христов

“Овергаз Инк.” АД

nikolai_hristov@overgas.bg

Нина Ламбева

   
О    
Огнян Петров

Институт по минералогия и кристалография, БАН

opetrov@dir.bg

Олег Витов

Институт по минералогия и кристалография, БАН

vitov@clmc.bas.bg; vitov@abv.bg

Орлин Димитров

Институт по океанология, БАН (гр. Варна); тел. 052/370 486

ovdimitrov@io-bas.bg; ovdimitrov@gmail.com

П    
Пенчо Бонев    
Петко Божков Софийски университет „Св. Климент Охридски“  
Петко Петров

Национален музей "Земята и хората"

petkopet@abv.bg

Петър Гергинов Геологически институт, БАН p.gerginov@mail.bg
Петър Петров

Минно-геоложки университет “Св. Иван Рилски”

ppetrov@mgu.bg

Петър Петров

Геологически институт, БАН

 

Петър Петров

ПИКС

 

Петър Юлианов Петров

„Болкан минерал енд майнинг” ЕАД

 

Петьо Филипов Геологически институт, БАН p_philipov@geology.bas.bg
Петя И. Иванова

Институт по минералогия и кристалография, БАН

petia_clmc@dir.bg

Петя Кузманова

„Челопеч-Майнинг” ЕАД

 

Пламен Дойчев

„Челопеч-Майнинг” ЕАД

 

Пламен Иванов

Геологически институт, БАН

plivanov62@geology.bas.bg

Платон Чумаченко

Геологически институт, БАН

 

Полина Павлишина

Софийски университет “Св. Климент Охридски”

polina@gea.uni-sofia.bg

Р    
Ради Радичев

Минно-геоложки университет “Св. Иван Рилски”

radirad@mgu.bg

Радка Йовкова

Софийски университет “Св. Климент Охридски”

radka_iovkova@abv.bg

Радка Климова

„Болкан минерал енд майнинг” ЕАД

 

Радослав Кехайов

Софийски университет “Св. Климент Охридски”

 

Радослав Наков

Геологически институт, БАН

radnac@geology.bas.bg

Радослав Стаменов Софийски университет “Св. Климент Охридски”  
Радостин Паздеров

Минно-геоложки университет “Св. Иван Рилски”

rpazderov@abv.bg

Радостина Атанасова Геологически институт, БАН radi@geology.bas.bg
Радостина Ризова Минно-геоложки университет “Св. Иван Рилски” Radost_Rizova@abv.bg
Райна Христова Институт по океанология, БАН (гр. Варна); тел. 052/370 486 margeo@io-bas.bg
Ралица Събева

Софийски университет “Св. Климент Охридски”, ГГФ

 

Рита Правчанска

Евротест-Контрол ЕАД

 

Розалина Козлева

Инфрапроект консулт ООД

 

Росен Димитров Софийски университет “Св. Климент Охридски”

mashina1978@abv.bg

Росен Недялков

Софийски университет “Св. Климент Охридски”

rned@gea.uni-sofia.bg

Росица Иванова Геологически институт, БАН rossiv@geology.bas.bg
Росица Кендерова

Софийски университет “Св. Климент Охридски”

 

Росица Николова Институт по минералогия и кристалография, БАН rosica.pn@clmc.bas.bg
Росица Титоренкова

Институт по минералогия и кристалография, БАН

rosititorenkova@dir.bg

Румените Юруков студент в Минно-геоложки университет “Св. Иван Рилски”  
Румяна Главчева

МИНЕРА

 

Руслан Костов

Минно-геоложки университет “Св. Иван Рилски”

rikostov@mgu.bg

С    

Сава Савов

Геологически институт, БАН  
Светла Атанасова

Национален музей “Земята и хората”

asvetla@abv.bg

Светла Енчева

Национален музей “Земята и хората”

sencheva@abv.bg

Светослав Георгиев

IGMR-ETH, Цюрих, Швейцария

 

Светослава Кирилова

Софийски университет “Св. Климент Охридски”

 

Свилен Гечев

Институт по минералогия и кристалография, БАН

svilen.gechev@yahoo.com

Сергей Добрев

Минно-геоложки университет“Св. Иван Рилски”

sergey@mgu.bg

Силвестър Кънев Софийски университет “Св. Климент Охридски”  
Силвия Петрова

Геологически институт, БАН

silvia_p@geology.bas.bg

Силвия Чавдарова Софийски университет “Св. Климент Охридски”  
Славейко Цонев Геоложки проучвания  
Снежана Нисторова Софийски университет “Св. Климент Охридски”

snistorova@abv.bg

Соня Стоянова Софийски университет “Св. Климент Охридски”  
Стаменка Милошева

Геологически институт, БАН

 

Станислав Василев

Институт по минералогия и кристалография, БАН

vassilev_stan@yahoo.com; vassilev_stan@clmc.bas.bg

Станислав Христов Минно-геоложки университет“Св. Иван Рилски” stanislavhrhristov@gmail.com
Стефан Бояджиев

Софийски университет “Св. Климент Охридски”

boiadjiev@gea.uni-sofia.bg

Стефан Бърдаров

„Нефт и газ“, Варна

 

Стефан Велев
Софийски университет “Св. Климент Охридски”, ГГФ  
Стефан Стаевски

„Челопеч-Майнинг” ЕАД

 

Стефан Франгов „СТИВ 88“ office@stiv88.com
Стефан Шанов

Геологически институт, БАН

s_shanov@geology.bas.bg

Стефка Приставова

Минно-геоложки университет “Св. Иван Рилски”

stprist@mgu.bg

Стефка Занева

Софийски университет “Св. Климент Охридски”

 

Стефчо Стойнев

Минно-геоложки университет “Св. Иван Рилски”

stoynev.geot@mgu.bg

Стойчо Димитров Герджиков

Геокомплекс ООД

 

Стоян Георгиев

Геологически институт, БАН

stoyang@geology.bas.bg

Стоян Иванов Саров

Геокомплекс ООД

 

Стоян Танациев

Минно-геоложки университет “Св. Иван Рилски”

 

Страхил Веселинов

 

 

Страшимир Страшимиров

Минно-геоложки университет “Св. Иван Рилски”

sbs@mgu.bg

Т    
Таня Станкова

„Болкан минерал енд майнинг” ЕАД

 

Татяна В. Орехова Геологически институт, БАН tvorehova@gmail.com
Теменужка Пинджурова Рексимсеиз ООД pindzhurova@mail.bg
Теодора Билярска

Софийски университет “Св. Климент Охридски”, ГГФ

 

Теодора Ранкова

Евротест Контрол ЕАД

t_rankova@abv.bg

Тодор Николов

Геологически институт, БАН

tnikolov@geology.bas.bg

Тодор Тодоров

Геологически институт, БАН

 

Томас Керестеджиян

Геологически институт, БАН

thomas@geology.bas.bg

Тотка Тодорова

Институт по минералогия и кристалография, БАН  
Ф    
Фелисите Зьо

Софийски университет “Св. Климент Охридски”

 

Филип Мачев

Софийски университет “Св. Климент Охридски”

machev@gea.uni-sofia.bg

Х    
Христина Василева

Институт по минералогия и кристалография, БАН

ch_vassileva@clmc.bas.bg; ch_vassileva@yahoo.com

Христо Грънчаров

МОСВ

 

Христо Дабовски

Геологически институт, БАН

cndab_h@geology.bas.bg

Христо Димитров

Минно-геоложки университет „Св. Иван Рилски“

hristo_dimitrov@mgu.bg

Христо Пимпирев

Софийски университет “Св. Климент Охридски”

polar@gea.uni-sofia.bg

Ц    
Цанко Плачков „Цанко Плачков“ ЕТ

et_tsp@abv.bg

Цвета Станимирова Софийски университет “Св. Климент Охридски” tsveta@stanimirova.net
Цветана Петкова Минно-геоложки университет „Св. Иван Рилски“

cvete_petkova@abv.bg

Цветанка Желева „Болкан минерал енд майнинг” ЕАД  
Цветелина Горинова Софийски университет “Св. Климент Охридски”, ГГФ  
Ч    
Чавдар Начев
Национален музей "Земята и хората"

ch.nachev@hotmail.com

Ю    
Юлия Стателова
Геологически институт, БАН

 

Я    
Явор Шопов

Софийски университет “Св. Климент Охридски” 

 

Яна Цветанова

Институт по минералогия и кристалография, БАН

yana_tz@mail.bg

Янко Герджиков

Софийски университет “Св. Климент Охридски” 

janko@gea.uni-sofia.bg