ОБЩИ СЪБРАНИЯ


Общо отчетно-изборно събрание на БГД – 19 декември 2017 г.


Общо отчетно-изборно събрание на БГД – 10 декември 2015 г.


Общо отчетно-изборно събрание на БГД – 12 декември 2013 г.


Общо отчетно-изборно събрание на БГД – 8 декември 2011 г.


Общо отчетно-изборно събрание на БГД – 3 декември 2009 г.


Общо отчетно-изборно събрание на БГД – 18 януари 2008 г.


Общо отчетно-изборно събрание на БГД – 16 декември 2005 г.


Общо събрание на БГД – 16 декември 2004 г., зала 4 на НТС.


Общо събрание на БГД – 2003 г.