ОБЩО ОТЧЕТНО-ИЗБОРНО СЪБРАНИЕ НА БГД

София, 18 януари 2008 г.


Дневен ред

 

1. Отчет на Управителния съвет на БГД.

 

2. Отчет на Контролния съвет на БГД.

 

3. Избор на Председател, Управителен съвет, Контролен съвет и Главен редактор на списанието на БГД.
  4. Избор на почетни членове на БГД.

 

5. Разни.