БГД участва като трети подизпълнител в европейския проект „ENGIE – Насърчаване на момичетата да учат геология и инженерство“. Целта на проекта е да се насочи интереса на момичетата на възраст 13–18 години към изучаване на геология и свързаните с нея инженерни дисциплини, като се очаква да се подобри баланса между половете в тази област.
Във връзка с проекта „ ENGIE“ се провежда проучване в 21 държави на интереса на учениците от средните училища към геоложките науки с цел да се картографира отношението и интереса на младите хора към геологията.

Website: https://www.engieproject.eu/

 
     
 

Анкети по проекта ENGIE

 

Ако сте ученик на възраст от 13 до 18 години, моля попълнете анкетата

 

Ако сте преподавател по география от 7 до 12 клас , моля попълнете анкетата

http://evasys.ltu.se/evasys/online.php?p=ENGIE2020surveySbul

 

http://evasys.ltu.se/evasys/online.php?p=ENGIE2020surveyTbul