БЪЛГАРСКО ГЕОЛОГИЧЕСКО ДРУЖЕСТВО

СЪЗДАДЕНО ПРЕЗ 1925 ГОДИНА

Адреси: БГД, Геологически институт, Българска академия на науките
1113 София, ул. “Aкад. Г. Бончев”, бл. 24, БЪЛГАРИЯ


АКТУАЛНИ СЪБИТИЯ

Годишна екскурзия на БГД 16 и 17 юни 2018 г.

Маршрут и снимков материал

Тръгване на 16.06.2018 г. в 8.30 ч. от площад „Ал. Невски“.
Автобусът ще бъде на площад „Ал. Невски“ в 8.15 ч. зад Художествената академия. Престоят там е разрешен
до 15 минути, така че моля участниците да бъдем на площада навреме и да тръгнем точно в 8.30.
За първия ден участниците да си носят суха храна за обяд.

   
  Кратко описание на маршрута Маршрут - първи ден Тектонски единици в района Zagorchev, I.
2001. Geologica Balcanica, 47.
Списък с литература за района Материали за хидрогеологията на района  
 

CBGA 2018, 10–13 September Austria

 

GEOPARKS AND MODERN SOCIETY
12–13 октомври 2018, Белоградчик

Втори циркуляр

Регистрационна форма

Важно за членовете на БГД!

 

Международен конгрес по спелеология в изкуствени кухини 2019

http://www.hypogea2019.org/ВРЪЗКИ КЪМ ДРУГИ САЙТОВЕ:

| European Federation of Geologists (EFG) | European Association of Geoscientist's & Engineers (EAGE) | Российское геологическое общество | Serbian Geological Society (SGS) | American Association of Petroleum Geologists (AAPG) | International Union of Geological Sciences (IUGS) | International Mineralogical Association (IMA) | European Mineralogical Union (EMU) | International Union of Crystallography (IUCr) | International Association on the Genesis of Ore Deposits (IAGOD) | Научно технически съюз по минно дело, геология и металургия |

| Геологически институт – БАН | СУ - Геолого-географски факултет | Минно – геоложки университет "Св. Иван Рилски" | Институт по минералогия и кристалография (ИМК) – БАН |
| Науки за Земята в България | Науки за Земята в Internet |

| Дружество на геофизиците в България (ДГБ) | Българско минераложко дружество (БМД) |

  | Българска национална библиотека | Руска национална библиотека | The Library of Congress of USA | The British Library | Internet Archive | Encyclopedia Britannica Online | MSN Encarta Encyclopedia Online | Geologica Macedonica

| Geoscience Journals & MAIN SCIENCE JOURNALS AND PUBLISHERS SITES | Geology.com | Crystal Lattice*Structures | Bilbao Crystallographic Server | Complete Information Guide to Minerals | X-Ray WWW Server | Electron Microscope and Microscopy Websites for SEM, TEM, and EDX ... | Periodic Table of element (with X-Ray properties) | Scopus | American Mineralogist Crystal Structure Database | WWW-MINCRYST | Mineralogy Database |

| SCIRUS – Scientific Search Engine |

| Yahoo | Google | Altavista | Lycos | Hotbot |
| Dir.bg | Hit.bg | Bol.bg | All.bg | gbg.bg | Search.bg | Yes.bg |
| Rambler | Yandex | AllBest.ru | Pautina.net |