БЪЛГАРСКО ГЕОЛОГИЧЕСКО ДРУЖЕСТВО

СЪЗДАДЕНО ПРЕЗ 1925 ГОДИНА

Адреси: БГД, Геологически институт, Българска академия на науките
1113 София, ул. “Aкад. Г. Бончев”, бл. 24, БЪЛГАРИЯ


АКТУАЛНИ СЪБИТИЯ

 

Уважаеми членове на Българското геологическо дружество,
Уведомяваме ви, че Общото събрание на дружеството
ще се състои на 15.06.2020 г.

Обява

 

XVI Сръбски симпозиум по хидрогеология с международно участие, 23–27 септември 2020,
Златибор, Сърбия

Първи циркуляр

www.16hgs.org

http://16hgs.org/obavestenja/

 

9th International Conference Mineralogy and Museums, 5-7 юли 2020, София

(за редовни членове на БГД таксата правоучастие е 50 лв.)

 

IV Конгрес на геолозите от Република Северна Македония с международно участие
се отлага за септември 2021 г. Ще бъдете информирани навреме за точната дата и място.

 
GEOHeat 2020
September 1–4, 2020
Petropavlovsk-kamchatsky, Russia
 


ВРЪЗКИ КЪМ ДРУГИ САЙТОВЕ:

| European Federation of Geologists (EFG) | European Association of Geoscientist's & Engineers (EAGE) | Российское геологическое общество | Serbian Geological Society (SGS) | Македонско геолошко друштво „ГЕОЛОГ“ Скопје | American Association of Petroleum Geologists (AAPG) | International Union of Geological Sciences (IUGS) | International Mineralogical Association (IMA) | European Mineralogical Union (EMU) | International Union of Crystallography (IUCr) | International Association on the Genesis of Ore Deposits (IAGOD) | Научно технически съюз по минно дело, геология и металургия |

| Геологически институт – БАН | СУ - Геолого-географски факултет | Минно – геоложки университет "Св. Иван Рилски" | Институт по минералогия и кристалография (ИМК) – БАН |
| Науки за Земята в България | Науки за Земята в Internet |

| Дружество на геофизиците в България (ДГБ) | Българско минераложко дружество (БМД) |

  | Българска национална библиотека | Руска национална библиотека | The Library of Congress of USA | The British Library | Internet Archive | Encyclopedia Britannica Online | MSN Encarta Encyclopedia Online | Geologica Macedonica

| Geoscience Journals & MAIN SCIENCE JOURNALS AND PUBLISHERS SITES | Geology.com | Crystal Lattice*Structures | Bilbao Crystallographic Server | Complete Information Guide to Minerals | X-Ray WWW Server | Electron Microscope and Microscopy Websites for SEM, TEM, and EDX ... | Periodic Table of element (with X-Ray properties) | Scopus | American Mineralogist Crystal Structure Database | WWW-MINCRYST | Mineralogy Database |

| SCIRUS – Scientific Search Engine |

| Yahoo | Google | Altavista | Lycos | Hotbot |
| Dir.bg | Hit.bg | Bol.bg | All.bg | gbg.bg | Search.bg | Yes.bg |
| Rambler | Yandex | AllBest.ru | Pautina.net |