БЪЛГАРСКО ГЕОЛОГИЧЕСКО ДРУЖЕСТВО

СЪЗДАДЕНО ПРЕЗ 1925 ГОДИНА

Адреси: БГД, Геологически институт, Българска академия на науките
1113 София, ул. “Aкад. Г. Бончев”, бл. 24, БЪЛГАРИЯ


АКТУАЛНИ СЪБИТИЯ

 

Уважаеми членове на Българското геологическо дружество,
Във връзка с въведеното извънредно положение в страната, като резултат на епидемията
от коронавирус (COVID-19), Ви уведомяваме, че Общото събрание на дружеството,
обявено за 20.03.2020 г., се отменя.

 

Уважаеми членове на Българското геологическо дружество,

Във връзка с провеждането на годишната геоложка екскурзия на дружеството през 2020 г., Управителният съвет на БГД
приема предложения за маршрут. Моля, изпращайте вашите предложения до 1 април 2020 г.
на Никола Ботушаров – e-mail: botnd@gea.uni-sofia.bg

Благодарим ви предварително

 

EFG Endorsed PERC Seminar, 20 май 2020 г., Борско езеро, Сърбия

 

XVI Сръбски симпозиум по хидрогеология с международно участие, 24–28 юни 2020, Златибор, Сърбия

Първи циркуляр

www.16hgs.org

 

9th International Conference Mineralogy and Museums, 5-7 юли 2020, София

(за редовни членове на БГД таксата правоучастие е 50 лв.)

 

IV Конгрес на геолозите от Република Северна Македония с международно участие
2-4 октомври 2020, Охрид

Инструкции към авторите

Template

 
GEOHeat 2020
September 1–4, 2020
Petropavlovsk-kamchatsky, Russia
 


ВРЪЗКИ КЪМ ДРУГИ САЙТОВЕ:

| European Federation of Geologists (EFG) | European Association of Geoscientist's & Engineers (EAGE) | Российское геологическое общество | Serbian Geological Society (SGS) | Македонско геолошко друштво „ГЕОЛОГ“ Скопје | American Association of Petroleum Geologists (AAPG) | International Union of Geological Sciences (IUGS) | International Mineralogical Association (IMA) | European Mineralogical Union (EMU) | International Union of Crystallography (IUCr) | International Association on the Genesis of Ore Deposits (IAGOD) | Научно технически съюз по минно дело, геология и металургия |

| Геологически институт – БАН | СУ - Геолого-географски факултет | Минно – геоложки университет "Св. Иван Рилски" | Институт по минералогия и кристалография (ИМК) – БАН |
| Науки за Земята в България | Науки за Земята в Internet |

| Дружество на геофизиците в България (ДГБ) | Българско минераложко дружество (БМД) |

  | Българска национална библиотека | Руска национална библиотека | The Library of Congress of USA | The British Library | Internet Archive | Encyclopedia Britannica Online | MSN Encarta Encyclopedia Online | Geologica Macedonica

| Geoscience Journals & MAIN SCIENCE JOURNALS AND PUBLISHERS SITES | Geology.com | Crystal Lattice*Structures | Bilbao Crystallographic Server | Complete Information Guide to Minerals | X-Ray WWW Server | Electron Microscope and Microscopy Websites for SEM, TEM, and EDX ... | Periodic Table of element (with X-Ray properties) | Scopus | American Mineralogist Crystal Structure Database | WWW-MINCRYST | Mineralogy Database |

| SCIRUS – Scientific Search Engine |

| Yahoo | Google | Altavista | Lycos | Hotbot |
| Dir.bg | Hit.bg | Bol.bg | All.bg | gbg.bg | Search.bg | Yes.bg |
| Rambler | Yandex | AllBest.ru | Pautina.net |