БЪЛГАРСКО ГЕОЛОГИЧЕСКО ДРУЖЕСТВО

СЪЗДАДЕНО ПРЕЗ 1925 ГОДИНА

Адреси: БГД, Геологически институт, Българска академия на науките
1113 София, ул. “Aкад. Г. Бончев”, бл. 24, БЪЛГАРИЯ


АКТУАЛНИ СЪБИТИЯ

Годишната научна конференция на БГД „ГЕОНАУКИ 2020“ ще се проведе онлайн.

Указания за работа и споделяне на презентациите по време на конференцията

Указания за участници с устен доклад

Указания за участници с постерен доклад

ЛИНК ЗА КОНФЕРЕНЦИЯТА

 

ПРОГРАМА

Годишната научна конференция на БГД с международно участие „ГЕОНАУКИ 2020“ ще се проведе
на 3 и 4 декември 2020 г. в София.

ПЪРВИ ЦИРКУЛЯР

Регистрационна форма

Конкурс за наградата „Професор Живко Иванов“

 

XVI Сръбски симпозиум по хидрогеология с международно участие, 18–22 ноември 2020,
Златибор, Сърбия

www.16hgs.org

http://16hgs.org/obavestenja/

 

IV Конгрес на геолозите от Република Северна Македония с международно участие
се отлага за септември 2021 г. Ще бъдете информирани навреме за точната дата и място.

 


ВРЪЗКИ КЪМ ДРУГИ САЙТОВЕ:

| European Federation of Geologists (EFG) | European Association of Geoscientist's & Engineers (EAGE) | Российское геологическое общество | Serbian Geological Society (SGS) | Македонско геолошко друштво „ГЕОЛОГ“ Скопје | American Association of Petroleum Geologists (AAPG) | International Union of Geological Sciences (IUGS) | International Mineralogical Association (IMA) | European Mineralogical Union (EMU) | International Union of Crystallography (IUCr) | International Association on the Genesis of Ore Deposits (IAGOD) | Научно технически съюз по минно дело, геология и металургия |

| Геологически институт – БАН | СУ - Геолого-географски факултет | Минно – геоложки университет "Св. Иван Рилски" | Институт по минералогия и кристалография (ИМК) – БАН |
| Науки за Земята в България | Науки за Земята в Internet |

| Дружество на геофизиците в България (ДГБ) | Българско минераложко дружество (БМД) |

  | Българска национална библиотека | Руска национална библиотека | The Library of Congress of USA | The British Library | Internet Archive | Encyclopedia Britannica Online | MSN Encarta Encyclopedia Online | Geologica Macedonica

| Geoscience Journals & MAIN SCIENCE JOURNALS AND PUBLISHERS SITES | Geology.com | Crystal Lattice*Structures | Bilbao Crystallographic Server | Complete Information Guide to Minerals | X-Ray WWW Server | Electron Microscope and Microscopy Websites for SEM, TEM, and EDX ... | Periodic Table of element (with X-Ray properties) | Scopus | American Mineralogist Crystal Structure Database | WWW-MINCRYST | Mineralogy Database |

| SCIRUS – Scientific Search Engine |

| Yahoo | Google | Altavista | Lycos | Hotbot |
| Dir.bg | Hit.bg | Bol.bg | All.bg | gbg.bg | Search.bg | Yes.bg |
| Rambler | Yandex | AllBest.ru | Pautina.net |