Доклади от Юбилейната научна конференция, посветена на 150 години от рождението на академик Владимир Иванович Вернадски (1863-1945)

Вернадски и XXI век:
геосфера, биосфера, ноосфера и симетрия

Пленарни доклади

Доклади