ГЕОЛОЖКИ ЕКСКУРЗИИ НА БГД


Годишна геоложка екскурзия 2023

Годишната екскурзия на БГД се проведе на 23, 24 и 25 юни 2023 г. петък, събота и неделя в Западните Родопи, в района на Велинград. Основните геоложки обекти бяха: минералните води
във Велинград, карстовият извор Клептуза, W находище Грънчарица и Баташки водносилов път с язовир Батак. В културната програма бяха включени посещение с беседа на Плиоценския парк
с палеонтоложки музей в с. Дорково и на Историческия музей във Велинград. Двете нощувки и официалните вечери бяха в СПА хотел „Олимп“ във Велинград.

Освен членове на БГД, в екскурзията се включиха и ученици от 11 до 18 годишна възраст.

.


Годишна геоложка екскурзия 2022

Годишната екскурзия на БГД се проведе на 17, 18 и 19 юни 2022 г. – петък, събота и неделя по маршрут София – гр. Сандански – с. Долно Спанчево – с. Огняново – гр. Гоце Делчев – гр. Разлог – София. Двете нощувки и официалната дружеска вечеря бяха организирани в термалния СПА хотел „Делта“ в с. Огняново. Геоложките акценти бяха върху неотектонските особености (гид професор Радослав Наков) и термалните води (гид професор Алексей Бендарев) в Югозападна България.
В културната програма бяха включени: посещение и дегустация във винарска изба „Рупел“ край с. Долно Спанчево, лобното място на Яне Сандански, Хаджидимовския манастир и разположения в близост зоокът, Общинския историческия музей с беседа в гр. Гоце Делчев, Централния градски парк в гр. Разлог и др.
Освен членове на БГД, в екскурзията се включиха и ученици от 11 до 18 годишна възраст.

.


Годишна геоложка екскурзия 2021

Годишната екскурзия на БГД се проведе на 26 и 27 юни 2021 г. – събота и неделя по маршрут София – Луковит – червен бряг – Ботевград – София. Тази година екскурзията беше посветена на Международната година на пещерите и карста (IYCK), обявена от Международния съюз по спелеология (Union Internationale de Spéléologie (UIS)) и подкрепена от UNESСO. Геоложките акценти бяха върху стратиграфията и карстовите форми в горнокредната серия на Карлуково-Каменополския карстов район и върху стратиграфията и скалните образувания на юрските скали в Етрополско. Бяха посетени пещерата „Проходна“, „Лопянските кукли“, т.нар. „Тектонски гребен Калето“ и др. геоложки феномени в района. В културната програма бяха включени: разглеждане на централната част на град Луковит, ваканционното селище Орлова скала край с. Лопян, посещение на Етрополския манастир „Св. Троица“ с водопада и Празника на Етрополските зетьове в гр. Етрополе. Нощувката и традиционната дружеска вечеря се състоя в хотел „Ботевград“.

Тази година, освен членове на БГД, в екскурзията се включиха и ученици от 11 до 18 годишна възраст.

Годишна геоложка екскурзия 2020

Годишната геоложка екскурзия на БГД се проведе на 19 септември 2020 г. по маршрут София–Пловдив–София. Въпреки бързото разпространение на COVID-19 в световен мащаб от началото на месец март 2020 г. ръководството на БГД реши да реализира еднодневна и близка до София екскурзия за своите членове. По време на пътуването по магистрала „Тракия“ и спирайки се на множество забележителности и геоложки разкрития в Стария град се акцентира на геологията на района, древната история и културно-историческо наследство на гр. Пловдив. Групата, състояща се от членове на БГД, студенти и ученици от техните семейства, посети редица интересни места, сред които бяха регионалният природонаучен музей, исторически обекти, църкви, геоложки разкрития и забележителности на гр. Пловдив. Историята и геологията си подават ръка там, където останките от древната тракийска крепост, датирана от 4000 г. пр. н. е. и сиенитните хълмове се извисяват отчетливо над градския пейзаж. Тук сред руините се разкриват и коренните скали, които са изследвани през 70-те и 80-те години на миналия век. Всъщност, съвременните анализи и изотопни датировки на Пловдивския плутон показват, че възрастта е 80,02±0,33 млн. г., а основната интрузивна фаза попада предимно в полето на кварц монцонита и кварц монцо-диорита.Годишна геоложка екскурзия 2019

Годишната геоложка екскурзия на БГД се проведе на 29 и 30 юни 2019 г. по маршрут София – Казанлък – София с пътуване по подбалканското шосе. Геоложките наблюдения бяха върху обекти в Подбалканските долини, (вкл. Казанлъшката долина), термалните източници в Павел баня, яз. Копринка и някои природни забележителности в района. Като гидове бяха поканени всички колеги геолози, хидрогеолози и геофизици, участници в екскурзията, които са работили в района. Културната програма включваше посещение на Музея на розата и Историческия музей „Искра“ в гр. Казанлък, на тракийската подмогилна гробница Голяма Косматка, посещение на Храм-паметника „Рождество Христово“ (Руската църква) в гр. Шипка, качване до вр. Шипка с посещение на Национален парк с музей „Паметник на свободата“, посещение на Националния музей „Васил Левски“ в гр. Карлово, водопада Сучурум и др.

Снимки от маршрута


Годишна геоложка екскурзия 2018

Традиционната годишна екскурзия на БГД за 2018 г. се проведе на 16 и 17 юни по маршрут София – Перник – Радомир – Кюстендил – София. Екскурзията беше посветена на геологията на Краището, като наблюденията бяха фокусирани върху скалите от Пернишкия, Бобовдолския, Блатешнишкия, Кюстендилския и Благоевградския грабен. Главен гид беше академик Иван Загорчев, който направи детайлна характеристика на литоложкия състав, фосилното съдържание и възрастовия обхват на скалите. Лазар Беров запозна участниците с хидрогеологията и термоминералните води в района на Кюстендилската котловина. Културната програма включваше посещение на Земенския манастир, Регионалния исторически музей в Кюстендил, Картинната галерия „Владимир Димитров–Майстора“ и др.

Кратко описание на маршрута Маршрут - първи ден Тектонски единици в района Zagorchev, I.
2001. Geologica Balcanica, 47.
Списък с литература за района Материали за хидрогеологията на района

 


Годишна геоложка екскурзия 2017

Годишната геоложката екскурзия на БГД през 2017 г. се проведе от 12 до 14 май на територията на Национален парк Джердап в Североизточна Сърбия. Тя беше организирана със съдействието и участието на Сръбското геологическо дружество (СГД) като първо съвместно мероприятие след подписването на Меморандума за сътрудничество между двете дружества през 2016 г. в Белград. В програмата бяха включени посещение на етнографския комплекс Райячке пивнице, каменните мостове по каньона на р. Вратна, Голубачката крепост, Управлението на националния парк Джердап, археологическият комплекс „Лепенски Вир“, Райкова пещера, медното находище Майданпек и малкият музей към него, гр. Кладово и др.
Тази изключително интересна и професионално наситена екскурзиа стана възможна благодарение на гостоприемството, отзивчивостта и професионализма на нашите сръбски колеги – проф. Зоран Стеванович, проф. Мери Ганич, проф. Драган Милованович, проф. Драгоман Рабренович, проф. Веселин Драгишич, проф. Люпко Рундич, д-р Йован Ковачевич, д-р Александра Маран Стеванович, инж. Ненад Радакович и инж. Периша Живкович. Генерален спонсор на СГД за нашето посрещане на територията на НП Джердап беше фирмата НИС ГАСПРОМ НЕФ, НИС АД гр. Нови сад, Сърбия, на която Управителния съвет на БГД също изказва благодарност. Вярваме, че тази екскурзия ще се запомни и че връзките и съвместните ни прояви със сръбските геолози ще продължат и в бъдеще.

Евгения Тарасова,
Председател на БГД


Годишна геоложка екскурзия 2016

Годишната екскурзия на БГД се проведе на 4 и 5 юни 2016 г. по маршрут: София – Велико Търново – Трявна – Габрово – София.  Геоложките наблюдения бяха фокусирани върху стратиграфията и тектониката на Балкана и Предбалкана. Културната програма включваше посещение на историческите забележителности: Крепостта Царевец, Арбанаси, Соколския манастир, Етъра и др.


Годишна геоложка екскурзия 2015

Годишната екскурзия на БГД се проведе на 6 и 7 юни 2015 г. по маршрут: София – Серес – Алистрати – Сандански – София.  Геоложките наблюдения бяха фокусирани върху високометаморфния комплекс в южната част на Родопския масив и седиментния пълнеж на Струмския грабен. Културната програма включваше посещение на пещерата Алистрати, манастира Св. Йоан (над гр. Серес), и природния феномен „Стобски пирамиди”.


Годишна геоложка екскурзия 2014

Годишната екскурзия на БГД се проведе на 21 и 22 юни 2014 г. по маршрут: София – Сандански – София. Геоложките наблюдения бяха фокусирани върху седиментния пълнеж и подложката на Струмския грабен. Културната програма включваше посещение на природния феномен „Мелнишки пирамиди“, вулкана „Кожух“ и Роженския манастир.


Годишна геоложка екскурзия 2013

Годишната екскурзия на БГД се проведе на 1 и 2 юни 2013 г. по маршрут: София – Белоградчик – София. Геоложките наблюдения бяха фокусирани върху литологията, стратиграфията и тектониката на Западния Предбалкан и Балкана. Основни гидове бяха Платон Чумаченко, Димитър Тронков, Радослав Наков, Стефан Шанов и Алексей Бендерев. Бяха посетени: стената на язовир „Огоста“ до гр. Монтана, пещерата „Магурата“ със залата с рисунки от праисторически човек, а в град Белоградчик – природният феномен „Белоградчишки скали“, „Белоградчишката крепост“ и Общинският музей с Исторически и Природонаучен отдели. Участниците в екскурзията разполагаха и със свободно време за разглеждане на града.


Годишна геоложка екскурзия 2012

Годишната екскурзия на БГД се проведе на 2 и 3 юни 2012 г. по маршрут: София – Трън – София. Геоложките наблюдения по маршрута бяха в Западното Средногорие и Краището, с основен обект новоустановените златни минерализации, свързани с Руйския плутон (Трънско). Програмата включваше още запознаване с геоложки образци от депото на фирма „Евромакс“, посещение на Трънското ждрело, Гигенския манастир и парка в град Брезник със студения минерален извор „Желязна вода“, а също и наблюдения на поражения от земетресението (2012 г.) в Пернишко.


Годишна геоложка екскурзия 2011

Годишната екскурзия на БГД се проведе на 4 и 5 юни 2011 г. – събота и неделя по маршрут: София – Плевен – София. Геоложките наблюдения по маршрута бяха фокусирани върху тектониката и стратиграфията, нефтогазоносната перспективност и хидрогеологията на карста. Бяха посетени пещерата „Долната дупка“ от Панежкия карстов комплекс, пещерният тунел „Проходна“ и Карлуковското карстово плато. Културната програма включваше посещение на Парк „Кайлъка“ и Парк-музей „Ген. М.Д. Скобелев“ с Панорама „Плевенска епопея – 1877“ в гр. Плевен.


Годишна геоложка екскурзия 2010

На 29 и 30 май 2010 г. се проведе традиционната пролетна екскурзия на БГД с маршрут София – Враца – Вършец (нощувка) – Петрохан – София. Геоложките наблюдения сe фокусираха върху геоложкия строеж, карста и хидрогеологията на Врачанска планина – с посещение на пещерата Леденика, минералните извори при Вършец и геологията и карста на Петроханския проход. Посетени бяха Врачанския исторически музей с известното Рогозенско съкровище, етнографския комплекс във Враца, курорта Вършец и Клисурския манастир.


Годишна геоложка екскурзия 2009

На 6 юни 2009 г се проведе традиционната пролетна екскурзия на БГД с маршрут София – „Елаците” – гр. Етрополе. Посетено беше меднопорфирното находище Елаците, а в свободното време бяха разгледани старата част на гр. Етрополе и Историческият музей. Основни гидове бяха проф. Живко Иванов и доц. Страшимир Страшимиров.


Годишна геоложка екскурзия 2008

На 31 май и 1 юни 2008 г. се проведе традиционната пролетна екскурзия на БГД с маршрут София – „Асарел-Медет” АД – Стрелча – Калугеровски манастир. Посетени бяха действащи и вече иззети находища на Cu и Au-Cu руди в района на Централно Средногорие, а също пегматитови кариери и разкритие на Елшишко-Бошулския плутон. Основни гидове бяха проф. Петко Попов, доц. Страшимир Страшимиров, доц Филип Мачев, ст.н.с. Петър Петров и ст.н.с. Свет Петрусенко.
Присъстващите взеха участие в честването на Празника на розата в гр. Стрелча.


Годишна геоложка екскурзия 2007

На 03 юни 2007 г. (неделя) се проведе традиционната пролетна екскурзия на БГД с маршрут София - Трън и с пикник по ждрелото на р. Ерма. Проведе се наблюдение на триас-долнокредни седиментни комплекси, на горнокредни вулканогенно-седиментни скали от Западното Средногорие със зони на хидротермална промяна в тях, както и на тектонски и геоморфоложки обекти. Бяха посетени културни и исторически обекти. Основни гидове бяха ст. н.с I ст. дгн Пл. Чумаченко и ст. н.с. Д. Тронков.


Годишна геоложка екскурзия 2006

На 03 и 04 юни 2006г. се проведе годишната  геоложка екскурзия по маршрут: София – Челопеч – Хисар – Старосел – Панагюрище – София. Основни пунктове в програмата бяха Челопешкото рудно поле и хисарските минерални извори. Екскурзията се проведе с любезната подкрепа на Челопеч майнинг АД.


Годишна геоложка екскурзия 2005

Екскурзията се организира със съдействието и подкрепата на консорциума "Геокомплекс" ООД.


Годишна геоложка екскурзия 2004

Екскурзията се организира със съдействието и подкрепата на "Болкан минерал енд майниг ООД".