ИНДИВИДУАЛНИ ЧЛЕНОВЕ
НА БЪЛГАРСКОТО ГЕОЛОГИЧЕСКО ДРУЖЕСТВО


Страницата се попълва! Уважаеми колеги, моля да предоставите Вашите данни.
При забелязани неточности или грешки изпращайте забележките си на адрес: etarassova@mail.bg

Броят на членуващите в БГД към 1 януари 2024 г. е 246 души.

А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я

име:
организация:
емайл:
А    
Аглая Тотева Геологически институт, БАН  
Аделина Новакова Минно-геоложки университет „Св. Иван Рилски“ adi.novakova91666@gmail.com
Албрехт фон Квадт

IGMR-ETH, Цюрих, Швейцария

 

Александра Маран Стеванович Natural History Museum in Belgrade, Serbia amaran@nhmbeo.rs
Александър Влахов Геологически институт, БАН a_vlahov@geology.bas.bg
Александър Здравков

Минно-геоложки университет “Св. Иван Рилски”

alex_zdravkov@mgu.bg

Александър Николов Институт по минералогия и кристалография, БАН y8sashko@yahoo.com
Александър Сарафов Софийски университет „Св. Климент Охридски“, ГГФ  
Александър Христов Минно-геоложки университет „Св. Иван Рилски“, ХИГ  
Алексей Бендерев

Геологически институт, БАН

aleksey@geology.bas.bg

Анастасия Стоянова Дънди Прешъс Металс  
Андреа Накова студентка  
Анета Алексиева

Дънди Прешъс Металс

 

Анна Лазарова

Геологически институт, БАН alazarova@geology.bas.bg
Анна Пенчева Минно-геоложки университет „Св. Иван Рилски“, студент anna.pemcheva@abv.bg

Антоанета Маринова

Дънди Прешъс Металс  
Антоанета Францова Геологически институт, БАН  
Атанас Кисьов Минно-геоложки университет „Св. Иван Рилски“  
Атанас Хиков

Геологически институт, БАН

ahikov@geology.bas.bg

Атанас Чаталов

Софийски университет „Св. Климент Охридски“

chatalov@gea.uni-sofia.bg

Ахинора Балтакова

Софийски университет „Св. Климент Охридски“, ГГФ

 

Б    
Бануш Банушев

Минно-геоложки университет “Св. Иван Рилски”

banushev@mgu.bg

Басрие Басри Али

Дънди Прешъс Металс  
Бетина Петкова Дънди Прешъс Металс  

Билгин Виденли

Дънди Прешъс Металс  
Биляна Костова

Нов български университет

bkostova@nbu.bg

Богомил Златков Минно-геоложки университет „Св. Иван Рилски“, студент evil_striker@abv.bg
Бойка Михайлова Геологически институт, БАН  
Бойко Беров

Геологически институт, БАН

b_berov@geology.bas.bg
boyko_berov@yahoo.com

Борис Ваканяц Singidunum University, Faculty of Aplied Ecology Futura, Serbia borivac@gmail.com
Борис Вълчев

Минно-геоложки университет “Св. Иван Рилски”

b_valchev@mgu.bg

Борис Иванов

Дънди Прешъс Металс  
Борислав Барбов

Институт по минералогия и кристалография, БАН

 

Борислав Григоров Софийски университет "Св. Климент Охридски"  
Боряна Чакалова Геологически институт, БАН  
В    
Валентин Гроздев Геологически институт, БАН  
Валентин Николов Геологически институт, БАН  
Валентина Николова Минно-геоложки университет „Св. Иван Рилски” v.nikolova@mgu.bg
Валентина Спасова

Каолин АД

 

Валентина Тачева студентка ГГФ, „Св. Климент Охридски“  

Валери Доспатски

Дънди Прешъс Металс  
Валери Сачански

Минно-геоложки университет „Св. Иван Рилски”

v_sachanski@geology.bas.bg

Ваня Николова

  vanikol@dir.bg
Васил Кьолиев Минно-геоложки университет „Св. Иван Рилски”  
Велика Циова

 

 

Велислав Минев

„Трансминерал“ ЕООД

 

Велислава Тачева ученичка  
Венелин Велев

Евротест АД

 

Венелин Желев Минно-геоложки университет „Св. Иван Рилски“  
Венислава Рангеловска Министерство на енергетиката  
Венцeслав Стоянов Висше строително училище „Любен Каравелов“ София  
Весела Шанова

 

 

Веселин Ковачев

Софийски университет „Св. Климент Охридски“, ГГФ

vvk@gea.uni-sofia.bg

Веселин Младенов

Минно-геоложки университет “Св. Иван Рилски”

 

Веселина Накова

Софийски университет „Св. Климент Охридски“, ГГФ

 

Веско Михайлов пенсионер  
Весна Ристич Ваканяц University of Belgrade, Faculty of Mining and Geology, Serbia vesna.ristic@rgf.bg.ac.rs
Виктор Стойчев Дънди Прешъс Металс  
Виктория Вангелова Софийски университет „Св. Климент Охридски“, ГГФ  
Вилма Петкова Стоянова Нов български университет; Институт по минералогия и кристалография, БАН vilmapetkova@gmail.com

Владимир Бодуров

Дънди Прешъс Металс

 
Владислав Костов

Институт по минералогия и кристалография, БАН

vkytin@clmc.bas.bg; vkytin@hotmail.com; vkytin@mail.bg

Вяра Идакиева Софийски университет „Св. Климент Охридски“, ГГФ  
Г    
Гатиен Л. Ф. Морин Геологически институт, БАН  
Георги Ангелов Минно-геоложки университет „Св. Иван Рилски” 201701@mgu.bg
Георги Георгиев "Ескана" АД, гр. Варна geology@abv.bg
Георги Грънчовски

Геологически институт, БАН

 

Георги И. Иванов

Дънди Прешъс Металс

 
Георги Лютов Минно-геоложки университет „Св. Иван Рилски” georgi_lutov@yahoo.com
Георги Магаранов Velocity minerals LTD  
Георги Миленков ЕТH Zurich  
Георги Петров   georo02@abv.bg
Георги Рачев Софийски университет „Св. Климент Охридски“, ГГФ  
Георги Франгов

ВСУ „Любен каравелов“

office@stiv88.com

Гергана Мерачева Минно-геоложки университет „Св. Иван Рилски” gergana.meracheva@mgu.bg
Д    
Данаил Йовчев Минно-геоложки университет „Св. Иван Рилски”  
Даниел Миринов „Велосити Минералс“  
Даниел Янев Минно-геоложки университет „Св. Иван Рилски” kazawamens@gmail.com
Даниела Николова Минно-геоложки университет „Св. Иван Рилски”  
Данко Желев    
Дарина Грозева МОСВ, Басейнова дирекция „ИБР“  
Деница Апостолова Софийски университет „Св. Климент Охридски“, ГГФ  
Десислава Рачева Софийски университет „Св. Климент Охридски“, ГГФ  
Диан Страхилов Минно-геоложки университет „Св. Иван Рилски” dian.strahilov@gmail.com
Диляна Христова Софийски университет „Св. Климент Охридски”, студент  
Димитър Антонов

Геологически институт, БАН

dimia@geology.bas.bg

Димитър Димитров Минно-геоложки университет „Св. Иван Рилски”, студент 17530@ustc-bg.com
Димитър Кренчев Софийски университет „Св. Климент Охридски”  
Димитър Синьовски

Минно-геоложки университет „Св. Иван Рилски”

sinsky@mgu.bg

Димитър Сотиров   dimitar.sotirov47@gmail.com
Димитър Стоянов

ЦЛМК, БАН

 

Димитър Съчков

Минно-геоложки университет „Св. Иван Рилски”

dimitarsachkov@gmail.com

Димка Синьовска Минно-геоложки университет „Св. Иван Рилски”  
Диян Вангелов

Софийски университет „Св. Климент Охридски”

dedo@gea.uni-sofia.bg

Добри Добрев Минно-геоложки университет „Св. Иван Рилски” dobri.dobrev@mgu.bg
Добринка Ставракева ХТМУ-София  
Дочо Дочев

Софийски университет „Св. Климент Охридски”

dochev@gea.uni-sofia.bg

Е    
Ева Мариновска Софийски университет „Св. Климент Охридски”  
Евгения Кожухарова Геологически институт, БАН

evgkozh@geology.bas.bg

Евгения Тарасова

Институт по минералогия и кристалография, БАН

etarassova@mail.bg

Екатерина Серафимова ХТМУ  
Елена Колева-Рекалова

Геологически институт, БАН

e_koleva@geology.bas.bg

Елена Тачева

ИМК, БАН

tacheva_e@abv.bg

Елеонора Балканска

Софийски университет „Св. Климент Охридски”

balkanska@abv.bg

Елица Зарева

Минно-геоложки университет „Св. Иван Рилски” 

elitsa.zareva@mgu.bg

Елица Стефанова

Геологически институт – БАН

 

Елка Чокова

Дънди Прешъс Металс

Elka.Chokova@Dundeeprecious.com
Емануела Малинкова Минно-геоложки университет „Св. Иван Рилски” emanuela.malinkova@mgu.bg
Емилия Раева Геологически институт, БАН  
Enier Ernesto Portugal Perez Panama Canal Authority (ACP) enier21@hotmail.com
Ефросима Занева-Добранова Минно-геоложки университет „Св. Иван Рилски” edobranova@abv.bg
Ж    
Желязко Дамянов

Институт по минералогия и кристалография, БАН

damyanov@clmc.bas.bg; zdamyanov@mail.bg

З    
Златка Делчева Институт по минералогия и кристалография, БАН  
Златка Милаковска

Геологически институт, БАН

zlatkam@geology.bas.bg

Златка Чернева Софийски университет “Св. Климент Охридски“ cherneva@gea.uni-sofia.bg
Зоран Стеванович Faculty of Mining&Geology, University of Belgrade, Serbia zstev_2000@yahoo.co.uk
Зорница Доцева Софийски университет „Св. Климент Охридски“  
И    
Иван Димитров Минно-геоложки университет „Св. Иван Рилски“  
Иван Загорчев

Геологически институт, БАН

i_zagorchev@geology.bas.bg

Иван Маринов Минно-геоложки университет „Св. Иван Рилски“  

Иван П. Петров

Дънди Прешъс Металс

 
Иван Терзиев пенсионер  
Илиан Атанасов Дънди Прешъс Металс  
Илияна Бончева Геологически институт, БАН  
Ина Попова Минно-геоложки университет “Св. Иван Рилски”  
Ирен Илиева

пенсионер

 

Ирена Костова Софийски университет „Св. Климент Охридски“  
Ирена Пейчева

Геологически институт, БАН

irena_peytcheva@yahoo.com; peytcheva@erdw.ethz.ch

Ирина Иванова Минно-геоложки университет „Св. Иван Рилски“, студент irina20022914@yahoo.com
Ирина Маринова Институт по минералогия и кристалография, БАН  
Искра Лакова Геологически институт, БАН  
Й    
Йордан Кортенски

Минно-геоложки университет „Св. Иван Рилски“

jordan_kortenski@hotmail.com

Йорданка Донкова Геологически институт, БАН  
Йоцо Янев

Геологически институт, БАН

yotzo@geology.bas.bg

К    
Калин Найденов Геологически институт, БАН  
Калин Русков

Минно-геоложки университет „Св. Иван Рилски“

rouskov@mgu.bg

Камелия Маринова Минно-геоложки университет „Св. Иван Рилски“ k.y.marinova@mgu.bg
Камен Богданов Софийски университет „Св. Климент Охридски“  
Камен Попов

Минно-геоложки университет „Св. Иван Рилски“

kpopov@mgu.bg

Катерина Захариева Институт по минералогия и кристалография, БАН  
Катя Съчкова

Минно-геоложки университет „Св. Иван Рилски“

yazoo_bg@abv.bg

Константин Костов

Геологически институт, БАН

kskostov@geology.bas.bg

Кристалина Стойкова Геологически институт, БАН  
Кристиян Гарчев Дънди Прешъс Металс  
Л    
Лазар Беров

Минно-геоложки университет „Св. Иван Рилски“

lasar.berov@abv.bg

Лариса Нешева Национален музей „Земята и хората“  
Лора Биджова Геологически институт, БАН  
Любомир Ангелов Аква Тера Консулт ЕООД  
Любомир Ангелов Минно-геоложки университет „Св. Иван Рилски“, студент liubaka03@gmail.com
Любомир Методиев

Геологически институт, БАН

lubo@geology.bas.bg

Любомира Мачева

Институт по минералогия и кристалография, БАН

lu_macheva@dir.bg; lub_macheva@hotmail.com

М    
Магдалена Каракушева

Дънди Прешъс Металс

Magdalena.Karakusheva@Dundeeprecious.com
Мадлена Цветкова Геологически институт, БАН  
Майa Томова Минно-геоложки университет „Св. Иван Рилски“  
Майкъл Санди University of Dayton, Dayton, Ohio, USA msandy1@udayton.edu
Маргарита Плачкова

МОСВ

m.plachkova@moew.government.bg

Мариана Трифонова

Дънди Прешъс Металс

 
Марияна Илиева Министерство на енергетиката  
Марлена Янева

Геологически институт, БАН

marlena@geology.bas.bg

Мартин Добрев

Дънди Прешъс Металс

Martin.Dobrev@Dundeeprecious.com
Мартин Димитров Геологически институт, БАН martin@geology.bas.bg
Матей Минев ученик  

Миглена Григорова

Дънди Прешъс Металс

 
Мила Траянова Геологически институт, БАН  
Милен Кадийски „Аурубис България“ АД  
Милен Ставрев Геологически институт, БАН mstavrev@geology.bas.bg
Милена Георгиева

Софийски университет „Св. Климент Охридски”

 

Милена Христова

Национален музей „Земята и хората“

 

Мирослав Кръстанов Геологически институт, БАН miroivanov@mail.bg
Милослав Славчев Минно-геоложки университет „Св. Иван Рилски“ miro.slavchev@abv.bg
Михаил Тарасов

ИМК, БАН

mptarassov@clmc.bas.bg; mptarass@dir.bg

Момчил Дюлгеров

Софийски университет “Св. Климент Охридски”

momchil@gea.uni-sofia.bg
Н    
Надя Петрова Институт по минералогия и кристалография, БАН,  
Невен Георгиев

Софийски университет „Св. Климент Охридски“

 

Нели Хаджиева

Дънди Прешъс Металс

 
Никола Ботушаров Софийски университет „Св. Климент Охридски“ botnd@gea.uni-sofia.bg
Никола Куванджиев Институт по минералогия и кристалография, БАН, студент  
Никола Сечкарьов Минно-геоложки университет „Св. Иван Рилски“ nikola.sechkaryov@mgu.bg
Николай Битунски „Би Ен Ес Ес“ ООД, „Еома“ ООД bitunski@bnstones.com
Николай Бонев Софийски университет „Св. Климент Охридски“  
Николай Въжарски

Дънди Прешъс Металс

Nikolay.Vazharski@dundeeprecious.com
Николай Димитров Национален Институт по Геофизика, Геодезия и География, БАН  
Николай Добрев Геологически институт, БАН  

Николай Живков

Дънди Прешъс Металс

 

Николай Михайлов

Дънди Прешъс Металс

 

Николай Стоянов

Минно-геоложки университет „Св. Иван Рилски“ nts@mgu.bg
Николай Христов

Минно-геоложки университет „Св. Иван Рилски“

nk.hristov@gmail.com

Николета Цанкова Минно-геоложки университет „Св. Иван Рилски“  
О    
Огнян Петров

Институт по минералогия и кристалография, БАН

opetrov@dir.bg

П    
Петко Божков Софийски университет „Св. Климент Охридски“  
Петко Петров

Национален музей „Земята и хората“

petkopet@abv.bg

Петър Гергинов Геологически институт, БАН p.gerginov@mail.bg
Петър Марчев Геологически институт, БАН  
Петьо Филипов Геологически институт, БАН p_philipov@geology.bas.bg
Петя Грозева МОСВ, Басейнова дирекция „ИБР“  
Петя Иванова

Институт по минералогия и кристалография, БАН

petia_clmc@dir.bg

Пламен Иванов

Геологически институт, БАН

plivanov62@geology.bas.bg

Полина Павлишина

Софийски университет “Св. Климент Охридски”

polina@gea.uni-sofia.bg

Р    
Радослав Калчев Геологически институт, БАН radokalchev@geology.bas.bg
Радослав Наков

Геологически институт, БАН

radnac@geology.bas.bg

Радостин Паздеров

Минно-геоложки университет “Св. Иван Рилски”

rpazderov@abv.bg

Радостина Атанасова Геологически институт, БАН  
Радостина Георгиева Софийски университет “Св. Климент Охридски”, студент  
Радостина Ризова Минно-геоложки университет “Св. Иван Рилски” Radost_Rizova@abv.bg
Ралица Берберова Нов български университет, София  
Ралица Събева

Софийски университет “Св. Климент Охридски”, ГГФ

 

Рая Райчева Геологически институт, БАН  
Росен Нанкин Геологически институт, БАН  
Росица Василева Геологически институт, БАН  
Росица Иванова Геологически институт, БАН rossiv@geology.bas.bg
Росица Кендерова

Софийски университет “Св. Климент Охридски”

 

Росица Николова Институт по минералогия и кристалография, БАН rosica.pn@clmc.bas.bg
Росица Титоренкова

Институт по минералогия и кристалография, БАН

rosititorenkova@dir.bg

Руслан Костов

 

 

С    
Сава Колев Геологически институт, БАН  
Светла Енчева

Национален музей „Земята и хората“

sencheva@abv.bg

Светла Старирадева Национален музей „Земята и хората“  
Светослав Георгиев Геологически институт, БАН  
Силвия Петрова

Геологически институт, БАН

silvia_p@geology.bas.bg

Силвия Чавдарова Софийски университет “Св. Климент Охридски” silvia.chavdarova@gmail.com
Симеон Матев Софийски университет “Св. Климент Охридски”  
Станислав Василев

Институт по минералогия и кристалография, БАН

vassilev_stan@yahoo.com; vassilev_stan@clmc.bas.bg

Станислав Стойков Минно-геоложки университет „Св. Иван Рилски“  
Стефан Бърдаров

„Нефт и газ“, Варна

 

Стефан Велев
Софийски университет „Св. Климент Охридски“, ГГФ  

Стефан Методиев

Дънди Прешъс Металс

 
Стефан Франгов УАСГ  
Стефка Денчева Софийски университет „Св. Климент Охридски“, ГГФ  
Стефка Приставова

Минно-геоложки университет „Св. Иван Рилски“

stprist@mgu.bg

Стоян Георгиев

Геологически институт, БАН

stoyang@geology.bas.bg

Стоян Климентов Минно-геоложки университет „Св. Иван Рилски“  
Т    
Таня Василева Геологически институт, БАН  
Таня Стоилкова Софийски университет “Св. Климент Охридски”  
Ф    
Филип Мачев

Софийски университет “Св. Климент Охридски”

machev@gea.uni-sofia.bg

Х    
Христина Василева Институт по минералогия и кристалография, БАН  
Християн Цанков Минно-геоложки университет „Св. Иван Рилски“  
Християна Георгиева Софийски университет „Св. Климент Охридски“  
Христо Димитров

Минно-геоложки университет „Св. Иван Рилски“

hristo_dimitrov@mgu.bg

Христомир Станев Дънди Прешъс Металс  
Ц    
Цанко Плачков „Цанко Плачков“ ЕТ

et_tsp@abv.bg

Цвета Станимирова Софийски университет „Св. Климент Охридски“ tsveta@stanimirova.net
Цветомила Владинова Софийски университет „Св. Климент Охридски“, студент  
Я    
Явор Иванов Минно-геоложки университет „Св. Иван Рилски“ y.ivanov053@abv.bg
Яна Георгиева

Дънди Прешъс Металс

 
Яна Цветанова

Институт по минералогия и кристалография, БАН

yana_tz@mail.bg

Янко Герджиков

Софийски университет „Св. Климент Охридски” 

janko@gea.uni-sofia.bg