Проектът „ЕNGIE – насърчаване на момичетата да изучават геология и инженерство“ (ENGIE – Encouraging Girls to Study Geosciences and Engineering) има за цел да повиши интереса на момичетата на възраст между 13 и 18 години към изучаване на геология и свързаните с нея инженерни дисциплини. Младите хора вземат кариерни решения в този период от живота си, и затова се очаква проектът да подобри баланса между половете в областта на тези дисциплини.

Проектът е тригодишен и стартира в началото на 2020 г. Финансиран е от Минерално суровинния отдел на Европейския институт за иновации и технологии (EIT RawMaterials, ЕU), по Рамковата програма за научни изследвания и иновации „хоризонт 2020“. Проектът се осъществява със сътрудничеството на 26 европейски институции. Партньорството включва 6 участника: 3 университета – Университета в Мишколц, Унгария, Технологическия университет в Лулео, Швеция и Университета в Загреб, Хърватия, 2 изследователски центъра – Италиански национален изследователски съвет, Италия и Изследователски център Ла Палма, Белгия и Европейска федерация на геолозите. Като членове на EFG, 20 национални геоложки асоциации, включително и БГД, участват като трети подизпълнители в този проект. С приносите на националните геоложки асоциации, дейностите по проекта се разпростират в повече от 20 европейски държави.

По време на изпълнението на проекта ще бъде разработена стратегия за повишаване на професионалната осведоменост на момичетата и ще бъде създадена международна мрежа за сътрудничество между заинтересованите страни за реализиране на набор от конкретни действия. Тези дейности включват организиране на научни събития, програми на открито, училищни научни клубове, посещения на минни обекти, менторски програми, международни конференции, възможности за публикуване и награждаване, летни курсове за учители по природни науки и създаване на образователни материали и т.н. мероприятията ще се проведат в повече от двадесет страни в цяла Европа.

За картографиране на отношението и интереса на младите хора към геологията в началото на 2020 г. се проведе електронно анкетно проучване сред ученици и учители от основни и средни училища в 21 страни. Въпросниците бяха разпространени на официалните езици на страните. Отговорите ще бъдат анализирани от екип на Технологическия университет в Лулео, а данните ще бъдат използвани за основната оценка в проекта ENGIE.

Повече информация за активностите по проекта може на бъде намерена на:

https://www.engieproject.eu/
https://www.facebook.com/ENGIEProject/
https://www.linkedin.com/company/engie-project/
https://twitter.com/ENGIE_Project
https://www.instagram.com/engie_project/

Участник в проекта ENGIE за България: Българско геологическо дружество, www.bgd.bg

Контактно лице по проекта ENGIE: д-р Евгения Тарасова, etarassova@mail.bg

ENGIE Magazine
Second edition

ENGIE Magazine
Subscription on the page