БЪЛГАРСКО ГЕОЛОГИЧЕСКО ДРУЖЕСТВО

СЪЗДАДЕНО ПРЕЗ 1925 ГОДИНА

Адреси: БГД, Геологически институт, Българска академия на науките
1113 София, ул. “Aкад. Г. Бончев”, бл. 24, БЪЛГАРИЯ


АКТУАЛНИ СЪБИТИЯ

Националната конференция с международно участие „Геонауки 2024” ще се проведе на 12 и 13 декември 2024 г.
в Аулата на Софийския университет „Св. Климент Охридски“.

Посвещава се на 170 от рождението на Георги Златарски.

ПЪРВИ ЦИРКУЛЯР

Темплейт

Регистрационна форма

XVII SERBIAN SYMPOSIUM ON HYDROGEOLOGY with international participation
October 02-06 2024, Pirot, Serbia

web site: https://17hgs.edu.rs/

5th International Professional Geology Conference,
November from 5 to 7 November 2025, Zaragoza, Spain

web site: https://www.5th-ipgc.com/

EFG NEWS:

‘EFG Employment Survey 2024’

EFG Academy: "Machine Learning for Geoscientists" by Tom Meuzelaar, online 31st of July 2024ВРЪЗКИ КЪМ ДРУГИ САЙТОВЕ:

| European Federation of Geologists (EFG) | European Association of Geoscientist's & Engineers (EAGE) | Российское геологическое общество | Serbian Geological Society (SGS) | Geological Society of America | American Association of Petroleum Geologists (AAPG) | International Union of Geological Sciences (IUGS) | International Mineralogical Association (IMA) |International Union of Crystallography (IUCr) | Научно технически съюз по минно дело, геология и металургия |

| Геологически институт – БАН | СУ - Геолого-географски факултет | Минно – геоложки университет "Св. Иван Рилски" | Институт по минералогия и кристалография (ИМК) – БАН |

| Дружество на геофизиците в България (ДГБ) |

  | Българска национална библиотека | Руска национална библиотека | The Library of Congress of USA | Encyclopedia Britannica Online | Geologica Macedonica

| Geology.com | Bilbao Crystallographic Server | Complete Information Guide to Minerals | Periodic Table of element (with X-Ray properties) | Scopus | American Mineralogist Crystal Structure Database | WWW-MINCRYST | Mineralogy Database |