Инструкции към авторите

Списанието на Българското геологическо дружество излиза с 1 до 3 книжки годишно. В него се публикуват статии на български, английски, руски и френски език с оригинални научни резултати от всички направления на геологията, научни обзори, Varia, рецензии на книги, дискусии, геоложки вести и вести от живота на Дружеството. С предимство се отпечатват статии на редовни членове на БГД. Свободен достъп до материалите на списанието сe осигурява в Интернет веднага след тяхното окончателно оформяне и се включват в информационните геоложки сайтове.

Instructions for Authors:

 

Политика на списанието